Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Parkování

Příjem žádostí o rezidentní nebo abonentní parkovací karty na rok 2024 bude spuštěn od pondělí 08.01.2024. Vyplněné žádosti, na předepsaném formuláři (vytištěném a vyplněném nebo vyplněném v elektronické podobě na webových stránkách města) je možné zaslat poštou, e-mailem, anebo podat osobně na podatelně MÚ Štramberk, Náměstí 9.

Lze také využít i Portál občana (pokud jste v něm zaregistrováni – https://portal.stramberk.cz/portal/rzs.html), kde můžete žádost vyplnit a odeslat on-line.

Žádosti podané do 29.02.2024 budou schvalovány radou města v měsíci březnu. Žádosti podané po tomto termínu budou vyřizovány průběžně (lhůta pro vyřízení cca 1 měsíc).

Parkování ve Štramberku je značně omezeno. Proto chcete-li se vyhnout pokutě, využívejte při parkování pouze oficiální parkovací plochy! Především hlavní záchytné parkoviště, které je vzdáleno od náměstí cca 850 metrů. Odbočíte na něj z jednosměrné ulice Zauličí. Při cestě od Kopřivnice je to první parkoviště a je označené směrovkami „Záchytné parkoviště“ nebo „Central“. Při cestě od Nového Jičína musíte projet kolem centra města a odbočit doprava na jednosměrnou ulici zpět ve směru Nový Jičín.

Kousek od hlavního parkoviště blíže k centru se nachází – rovněž na ulici Zauličí – menší parkoviště u základní školy. Je to také vhodný výchozí bod pro procházku Národním sadem a cestě k jeskyni Šipce. Přímo podél ulice Zauličí naproti Sokolovny (tělocvičny) je další parkoviště.

Další záchytné parkoviště se nachází vedle bývalého zdravotního zařízení na ulici K Očnímu, která vede ze Štramberku (kousek nad restaurací Dallas) do Kopřivnice (k Bubla City Ranch) a napojuje se na hlavní příjezdové cesty od Nového Jičína. Od náměstí je vzdáleno cca 920 metrů. A je také vhodným výchozím bodem pro výstup k rozhledně na Bílé hoře.

Malé neplacené parkoviště se nachází u botanické zahrady (arboreta). Je to také vhodný výchozí bod pro výstup k rozhledně na Bílé hoře a obecně k procházce po trase štramberské větve Lašské naučné stezky. Na parkoviště se dostanete po ulici Hraničky. Odbočka je označena turistickým dopravním značením. Náměstí je ve vzdálenosti cca 1,1 km při cestě kolem Kamenárky a lípy u Panny Marie.

Neplacená odstavná plocha je při vjezdu do Štramberka od Nového Jičína na ul. Novojičínská.

Parkovné: 100 Kč/den (u parkoviště č. 1, 2 - viz mapa); 50 Kč/den (u parkoviště č. 3 - viz mapa), mimo provozní dobu je zde parkování bezplatné.

Parkovišťě pro osobní automobily: viz. mapa (Vymezená oblast č. 3)

Provozní doba parkovišť

Název listopad až duben květen až říjen
Po-Ne So-Ne, svátky Po-Ne
Parkoviště Horečka  8:00 - 18:00
Parkoviště Oční 8:00 - 18:00

Parkoviště
u Základní školy

  8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Parkoviště – Sokolovna osobní   8:00 - 18:00 8:00 - 18:00

Parkoviště
Botanická zahrada

     

Parkoviště
ulice Novojičínská

     

Parkoviště
koupaliště Libotín

     

 

Systém parkování v centru a v okolí města Štramberka

 

Parkování pro autobusy

 


PARKOVIŠTĚ

ParkovištěTento systém parkování osobních automobilů můžete využít ve vymezené oblasti města č.3 na záchytných parkovištích: Horečka, Základní škola, Oční, Sokolovna.

Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 11a s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době a ceně placeného parkování. V rámci provozní doby parkoviště je řidič povinen ihned po zaparkování zaplatit a obdržený parkovací lístek umístit viditelně za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím lístku.

Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je parkování na těchto parkovištích bezplatné.


PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

Parkoviště s parkovacím kotoučemTento sytém parkování můžete využít ve vymezené oblasti č.1 na ulici Náměstí, ve vymezené oblasti č.2 na ulicích Zauličí, Dolní Bašta.

Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 13b s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době a maximální době parkování.

V rámci provozní doby parkoviště je řidič povinen ihned po zaparkování nastavit na parkovacím kotouči dobu příjezdu a v průběhu doby parkování nesmí s kotoučem již nijak manipulovat. Parkovací kotouč je řidič povinen viditelně umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím kotouči.

Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je parkování na těchto parkovištích povoleno pro držitele rezidentní nebo abonentní karty.

Parkovací kotouč je možné zakoupit v kanceláři Městského informačního centra Štramberk, Náměstí 31, 742 66 Štramberk, tel: 558 840 617


REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ

Rezidentní a abonentní parkováníTento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č.1 na ulici Kopec, Náměstí a ve vymezené oblasti č.2 na ulici Zauličí, Dolní Bašta.

Parkoviště ve vymezených oblastech města č.1 a 2. jsou označena dodatkovou tabulkou E 12 „Rezidenti a Abonenti s kartou MÚ Štramberk“

Řidič je povinen ihned po zaparkování rezidentní nebo abonentní kartu umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovací kartě.

Rezidentní parkování:

Rezidentní karta 2024Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Štramberka je povoleno stání vozidel provozovaných pouze fyzickými osobami, které mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníky nemovitostí ve vymezené oblasti a kteří jsou držiteli rezidentní karty.

Pro výdej rezidentní parkovací karty musí žadatel předložit doklady uvedené v žádosti o vydání rezidentní parkovací karty.

Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku dle „PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET“ mohou být vydány maximálně dvě parkovací karty, které budou vázány přenosně na konkrétní číslo popisné nemovitosti, tyto údaje budou specifikovány v parkovací kartě. Na číslo popisné nemovitosti budou vydány max. dvě rezidentní parkovací karty.

Abonentní parkování:

Abonentní karta 2013Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Štramberka je povoleno stání vozidel provozovaných pouze fyzickými či právnickými osobami za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, které mají sídlo, provozovnu nebo místo podnikání ve vymezené oblasti, a které jsou držitelem abonentní karty.

Pro výdej abonentní parkovací karty musí žadatel předložit doklady uvedené v žádosti o vydání abonentní parkovací karty.

Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku dle „PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET“ může být vydáno více parkovacích karet, a to jako karty přenosné. Držitel přenosné parkovací karty bude v takové parkovací kartě specifikován jménem a příjmením, názvem a identifikačním číslem (IČO) pod kterým dle zvláštních předpisů podniká.


TRVALE VYHRAZENÁ PARKOVACÍ MÍSTA

Rezidentní a abonentní parkováníTento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č.2 na ulici Zauličí, Dolní Bašta.

Parkoviště ve vymezené oblasti města č.2 je označeno dodatkovou tabulkou E 12 „Pro objekt …….“

Vyhrazené trvalé parkovací místo je řešeno Obecně závaznou vyhláškou města Štramberka č. 6/2023 ze dne 14.9.2022.


Veřejné projednání záměru zřízení parkoviště u Staré školy 2. 5. 2013

Veřejné projednání návrhu řešení dopravní situace ve Štramberku - 5. 3. 2012

Projednání dopravní studie města Štramberka - 19. 9. 2011

Vymezená oblast č. 1 a 2 rezidentní, abonentní parkování, parkování s parkovacím kotoučem

Vymezená oblast č. 1 a 2 rezidentní, abonentní parkování, parkování s parkovacím kotoučem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,59 kB

Vymezená oblast č. 3 Parkoviště - mapa

Vymezená oblast č. 3 Parkoviště_mapa.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 2,12 MB

Podmínky pro vydávání parkovacích karet

PODMINKY PRO VYDAVANI PARKOVACICH KARET_platné od 1.1.2024 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,14 kB

Žádost o vydání parkovací karty ABONENTNÍ- 2024

Žádost o vydání Abonentní parkovací karty 2024.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 218,5 kB

Žádost o vydání parkovací karty ABONENTNÍ - 2024, elektronický formulář

Žádost o abonentní parkovací kartu2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,26 MB

Žádost o vydání parkovací karty REZIDENTNÍ - 2024

Žádost o vydání Rezidentní parkovací karty 2024.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 218 kB

Žádost o vydání parkovací karty REZIDENTNÍ - 2024, elektronický formulář

Žádost o rezidentní parkovací kartu2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,26 MB

Ceník stání

CENÍK STÁNÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,63 kB

Žádosti o abonentní a rezidentní karty na rok 2024 - informace

Informace park karty 2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,22 kB

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
3
14
1
15
1
16
2
17
1
18
3
19
3
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
2
30
1
31
2
1
1
2
1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
3
14
1
15
1
16
2
17
1
18
3
19
3
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
2
30
1
31
2
1
1
2
1

Mobilní aplikace

Munipolis

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 

https://www.munipolis.cz/registrace

 

Počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 25/11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 25/13 °C
středa 22. 5. déšť 19/12 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.