Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Cemix, s. r. o.

 • 18. 02. 2020 Vyjádření firmy Cemix k připomínkám města Štramberk a obce Ženklava - odkaz na dokument - Štramberk, odkaz na dokument - Ženklava
 • 30. 01. 2020 Prezentace ze semináře pro zastupitele - nový předběžný návrh fy CEMIX - odkaz na dokument
 • Leden 2020 Vyjádření ČGS k hydrogeologickému posudku záměru „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“ odkaz na dokument
 • Prosinec 2019 Město Štramberk nechalo vypracovat odborné posouzení dílčí části HG dokumentace EIA, kterou koncem loňského roku zveřejnila společnost LB Cemix s.r.o. odkaz na dokument
 • 13. 11. 2019 Schválené vyjádření bylo odesláno datovou schránkou na Ministerstvo životního prostředí -  odkaz na plné znění zaslaného vyjádření
 • 11. 11. 2019 Mimořádné zasedání zastupitelstva města - návrh vyjádření města byl doplněn o připomínky z řad občanů a zastupitelů  - videozáznam
 • 07. 11. 2019 Rada města projednala tyto připomínky a byl sestaven návrh vyjádření města
 • 06. 11. 2019 Schůzka komise ŽP, kde byl sestaven seznam námitek a připomínek k záměru
 • 04. 11. 2019 Veřejná prezentace společnosti Cemix, s. r. o. - videozáznam
 • 30. 10. 2019 Sejmutí záměru z úřední desky města Štramberka
 • od 24. 10. 2019 Distribuce Štramberských novinek do schránek občanů s pozvánkou na veřejné projednávání záměru společnosti Cemix, s. r. o.
 • 17. 10. 2019 Zveřejnění pozvánky na veřejnou prezentaci záměru společnosti Cemix, s. r. o. v aktualitách webu - odkaz a na FB města
 • 14. 10. 2019 Jednání komise ŽP – členové byli informováni, že bude projednávána EIA pro novou cementárnu a sdělen odkaz, kde je celá dokumentace k dispozici
 • 10. 10. 2019 Město obdrželo od Ministerstva životního prostředí oznámení záměru s oficiálním názvem „Výroba hydraulických pojiv Štramberk“. Tentýž den byl záměr vyvěšen na úřední desku města Štramberka. Odkaz na oficiální stránky EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9210
   
 • Plánované odstřely společnosti Cemix, s. r. o.
 • Protokoly o předběžných výsledcích měření seismických účinků a vibrací

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.