Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Dokončené projekty

Projekty spolufinancované z dotace 

1. Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa
slunecni_stezka_na_bilou_horu_i._etapa.pdf (363.61 kB)

2. Projekt Revitalizace domu dětí a mládeže s rozvojem  a rozšířením volnočasových aktivit projekt_revitalizace_domu_deti_a_mladeze_s_rozvojem_a_rozsirenim_volnocasovych_aktivit.pdf (73.76 kB)


3. Projekt - Regenerace sídliště Štramberk Bařiny projekt_regenerace_sidliste_stramberk_bariny.pdf (75.19 kB)


4. Projekt - Výstavní síň Zdeněk Burian a jeho svět - rekonstrukce podkroví muzea Štramberk projekt_vystavni_sin_zdenek_burian_a_jeho_svet_rekonstrukce_podkrovi_muzea_stramberk.pdf (65.92 kB)


5. Projekt - Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV - 1. etapa odkanalizování lokality Kozina - projekt_dokonceni_kanalizacni_site_mesta_stramberka_s_napojenim_na_cov_1.etapa_odkanalizovani_lokality_kozina.pdf (263.62 kB)


6. Projekt Obnova a modernizace zařízení základní školy Štramberk projekt_obnova_a_modernizace_zarizeni_zakladni_skoly_stramberk.pdf (34.61 kB)


7. Vybudování sběrného dvora ve městě Štramberk projekt_vybudovani_sberneho_dvora_ve_meste_stramberk_po_realizaci.pdf (568.74 kB)


8. Energetické úspory bytového domu Bařiny 750, Štramberk energeticke_uspory_bytoveho_domu_bariny_750_stramberk.pdf (246.56 kB)


9. Projekt Čistší Štramberk - cistsi_stramberk.pdf (195.04 kB)


10. Projekt Čistící technikou k lepšímu ovzduší v mikroregionu - cistici_technikou_k_lepsimu_ovzdusi_v_mikroregionu.pdf (195.87 kB)


11. Projekt Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu povodí Sedlnice - protipovodnova_opatreni_pro_obce_mikroregionu_povodi_sedlnice.pdf (198.92 kB)


12. Projekt Zkvalitňování nakládání s odpady obcí v povodí Sedlniceprojekt_zkvalitnovani_nakladani_s_odpady_obci_v_povodi_sedlnice.pdf (310.8 kB)


13. Projekt Digitální úřad 21. století Štramberk
"Projekt Digitální úřad 21. století Štramberk" - projekt_digitalni_urad_21._stoleti_stramberk.pdf (177.65 kB)
"Projekt Digitální úřad 21. století Štramberk" předán do produktivního provozu - digitalni_urad_realizace.pdf (354.26 kB)


14. Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka
Strategie rozvoje a efektivní řízení města Štramberka - strategie_rozvoje_a_efektivni_rizeni_mesta_stramberka.pdf (318.1 kB)
Závěrečné informace o projektu - zaverecna_informace_o_projektu.pdf (206.06 kB)


15. Stavební úpravy č.p. 137 – etapa 1 – snížení energetické náročnosti budovyprojekt_stavebni_upravy_c.p._137_etapa_1_snizeni_energeticke_narocnosti_budovy.pdf (163.15 kB)


16. Snížení energetické náročnosti veřejných budov města Štramberkaprojekt_snizeni_energeticke_narocnosti_verejnych_budov_mesta_stramberka.pdf (162.47 kB)


17. Projekt zásobování vodou lokality LibotínProjekt Zasobovani vodou lokality Libotin.pdf (191.71 kB)


18. Projekt Odborné učebny ZŠ ŠtramberkOdborné učebny ZŠ Štramberk.pdf (282.4 kB)


19. Světelná signalizace přechodu Štramberk - BařinySvětelná signalizace přechodu Štramberk - Bařiny.pdf (185.04 kB)


20. Webové stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk - Webové stránky, propagace a informační činnost TIC Štramberk


21. Propagace a informační činnost TIC Štramberk - Propagace a informační činnost TIC Štramberk


22. Obnova místní komunikace v lokalitě Drážné Obnova místní komunikace v lokalitě Dražné


23. Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk Sportovní hřiště u Základní školy Štramberk


24. Revitalizace školní zahrady 415355.rar (2.92 MB)


 

Projekty hrazené z rozpočtu města (100%) 

1. Projekt územní plán uzemni_plan_stramberka.pdf (119.2 kB)


2. Hřbitov - I. etapa -  415352.rar (2.2 MB)


3. Chodníky Dražné 415353.rar (5.75 MB)


4. Most Bařiny 416507.zip (2.43 MB)


3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.