Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Příspěvky vlastníkům nemovitostí MPR

Zastupitelstvo města Štramberka na svém jednání dne 13. 12. 2023 schválilo Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk a vlastníkům kulturních památek mimo MPR Štramberk včetně Podmínek pro přiznání příspěvku.

 • Program je určen pro vlastníky nemovitostí na území Městské památkové rezervace ve Štramberku, které nejsou kulturní památkou, a vlastníky nemovitostí na území města Štramberka, které jsou kulturní památkou a nacházejí se mimo území Městské památkové rezervace ve Štramberku.
 • Příspěvky jsou určeny pro akce obnovy zabezpečující obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka (zateplování, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO, protipožární okna, dveře a stěny).
 • Příspěvky lze poskytnout na práce, které souvisí s:
  a) vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna kopií oken, dveří, výkladců a vrat, výměna klempířských prvků, střešní krytiny) v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče
  b) statickým zabezpečením objektu
  c) opravou krovu, komínových těles
  d) opravou drobné památky – boží muka, socha, kříž, aj.
  e) opravou ohradní a opěrné zdi
 • Žádost o příspěvek musí být adresována na Městský úřad Štramberk do 31. března příslušného roku.
 • Žádosti podané po termínu, uvedeném v odstavci 4, budou projednány pouze v případě havarijního stavu části objektu a na práce související s odstraněním těchto závad bude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu podle §137 – nezbytné úpravy, anebo §139 – údržba stavby zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
 • Žádost musí obsahovat:
  a) Přesný popis uvažovaných prací
  b) Položkový rozpočet
  c) Doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o příspěvek – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 6 měsíců, v případě objektu, který není předmětem zápisu do katastru nemovitostí, čestné prohlášení o vlastnictví
  d) Závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče
  e) Ohlášení stavebních prací, případně stavební povolení
  f) Plná moc – v případě zastupování vlastníka jinou osobou
  g) Fotodokumentace současného stavu objektu nebo jeho části, ke kterému se váže žádost o příspěvek, dokládající nutnost obnovy
 • Výše příspěvku nesmí překročit 50% prokázaných nákladů nezbytně nutných na zachování památkové podstaty objektu. V případě provádění akce obnovy svépomocí bude příspěvek vypočítán za materiál, který bude doložen finančními náklady.
  V případě prací, které svou podstatou vyžadují zvýšené náklady na obnovu, opravu či údržbu, může být příspěvek proti ostatním pracím zvýhodněn. Jedná se o tyto práce:
  a) restaurování ve smyslu ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), u kulturních památek
  b) oprava či údržba nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, kdy tyto práce svou povahou a svým obsahem odpovídají pojmu restaurování dle ustanovení § 14 odst. 8 památkového zákona
  c) obnova, oprava a údržba roubených konstrukcí a šindelové krytiny.
 • O poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušný orgán města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
 • Stanovisko k žádostem bude žadatelům oznámeno do 14 dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu města.
 • Akce obnovy musí být realizována v příslušném kalendářním roce, ve kterém je podána žádost o příspěvek.
 • Příspěvek bude vyplacen až po dokončení prací na základě finančních dokladů, fotodokumentace dokládající průběh prací, potvrzení orgánu památkové péče o provedení plánovaných prací v souladu s vydaným závazným stanoviskem a na základě kolaudačního rozhodnutí nebo na základě potvrzení poskytovatele příspěvku o provedení plánovaných prací v případě, kdy se kolaudační rozhodnutí nevydává. Uvedené doklady musí být předloženy s žádostí o proplacení příspěvku do 30. listopadu příslušného roku.
 • Na příspěvek není právní nárok.
 • Na příspěvek nemají nárok žadatelé, kteří mají dluhy po termínu splatnosti vůči městu nebo vůči organizacím, které zřídilo či založilo město.
 • Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Štramberka č. 84/7/ZM/2023 ze dne 13. 12. 2023.
 • Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení a ruší Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR ze dne 14. 12. 2016.

Příloha č. 1 - Podmínky pro přiznání příspěvku Typ: PDF dokument, Velikost: 189.78 kB

Bližší informace na kontaktu: Ing. Oldřich Škrabal, tajemník,
e-mail: oldrich.skrabal@stramberk.cz, telefon: 558840625, mobil: 724189261.

 Ing. Oldřich Škrabal, tajemník

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
2
31
3
1
3
2
3
3
2
4
2
5
4
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
6
16
4
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
3
29
6
30
2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
2
31
3
1
3
2
3
3
2
4
2
5
4
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
6
16
4
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
3
29
6
30
2

Mobilní aplikace

Munipolis

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 

https://www.munipolis.cz/registrace

 

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
oblačno 21 °C 7 °C
sobota 15. 6. jasno 24/11 °C
neděle 16. 6. déšť 21/12 °C
pondělí 17. 6. polojasno 25/13 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.