Město Štramberk

Vyhledávání

Aktuality / další aktuality / aktuality e-mailem

30.06.2016

Přemístění Městského informačního centra

Od 1. července 2016 je Informační centrum přemístěno na náměstí /č. p. 9/ - přízemí budovy Městského úřadu.
 
15.04.2016

Navštivte hrad Štramberk

V sobotu 16. 4. 2016 byl zahájen provoz hradu Štramberk s věží Trúba společně s opravenou Jaroňkovou útulnou.
Rezervace a informace: truba@stramberk.cz

Více
 
01.04.2016

Městská policie od 1.4.2016

Radami obou měst i Moravskoslezským krajem byla schválena veřejnoprávní smlouva s městem Kopřivnicí o poskytování služeb městské policie, dnem 1.4.2016 tedy byla započata spolupráce. Od dubna tedy můžete v kteroukoli denní dobu kontaktovat strážníky na telefonním čísle 604 142 244 a také na univerzálním čísle 156. Více
 
 
23.03.2016

Zjišťování zájmu o soukromý svoz bioodpadů od domů

Vzhledem k tomu, že počty hnědých kontejnerů umístěných na katastru nedostačují a rozhodnutí vedení města je v současné době nezvyšovat jejich počet a spíše peníze investovat do finančního podílu na kompostérech, o které si občané žádají a na něž budeme podávat žádost o dotace, jsou hledány i další možnosti kam s bioodpadem.
Více
 
23.02.2016

Kotlíkové dotace

Před kanceláří úseku ŽP MÚ Štramberk jsou k dispozici letáky, formuláře i vzory vyplněné žádosti o poskytnutí finančních prostředků týkající se tzv. kotlíkových dotací. Více informací o podmínkách získáte na speciální telefonní lince: 595 622 355 nebo e-mail: kotliky@msk.cz.
 
05.01.2016

Odpady - informace pro rok 2016

Zastupitelsto města Štramberka schválilo dne 21. 12. 2015 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Více
 
 
 
Hlášení rozhlasu Štramberské novinky Zpravodaj města Štramberka Otázky a odpovědi Virtuální prohlídka hrad Parkování ve městě
 
Štramberk

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

tel.: +420 558 840 600
fax: +420 558 849 040-041
e-mail: podatelna@stramberk.cz

ID datové schránky: ctjba9t

Úřední hodiny:

Stavební úřad, matrika
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
ostatní dny dle domluvy

Pokladna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt: 8.00–12.00

Podatelna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt, pá: 8.00–12.00

Další úřední hodiny

 
load