Štramberk - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Zhoršení skladby biologicky rozložitelného odpadu

Po zahájení sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu v letošním roce firma ASOMPO a.s. zjistila, že se zhoršila skladba biologicky rozložitelného odpadu v hnědých kontejnerech. Pokud je zjištěn při vizuální kontrole jiný druh odpadu, firma jej nevyveze a město se musí postarat o likvidaci obsahu kontejneru svými silami a na vlastní náklady.

 V mnohých případech nelze zjistit jiný obsah kontejneru, protože občané odpady, které do kontejneru nepatří, ukládají na dno a odpad tak přijede až na plochu kompostárny, kde musí zaměstnanci jiné druhy odpadu složitě separovat. Pokud by nedošlo k separaci, může dojít k poškození techniky kompostárny, což jsou další náklady navíc. Níže uvádíme druhy odpadů, které do hnědého kontejneru patří, a také ty, které tam nepatří, ale přesto se v hnědých kontejnerech objevily.

Odpad, který do kontejneru na BRO patří:

· travní hmota

· plevel

· košťály i celé rostliny

· listí

· hobliny, piliny

· jemné nebo drcené větve

· listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina

· nepoživatelné a nahnilé ovoce

· odpad ze zeleně z domácnosti

Odpad, který do kontejneru na BRO nepatří:

· zemina s kamením

· velké větve případně i celé stromy a keře, které přesahují výšku kontejneru i o 1,5 m

· pařezy (menší i větší)

· biologicky rozložitelný odpad v igelitových pytlích

· plasty, popř. směsný komunální odpad

· stavební odpady – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.

 Mgr. Radka Krysová, úsek ŽP MÚ Štramberk

Datum vložení: 21. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 8. 2019 15:27