Štramberk - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Řešení situace v místní části města Štramberka – Drážné

Koncem měsíce října byla zahájena akce „"Oprava chodníků v lokalitě Drážné - úprava dopravního režimu" a "Štramberk - obnova místní komunikace v lokalitě Drážné". Bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy na vozovce v zadní části lokality u Černého lesa a položení nové vrstvy asfaltobetonu.
V příštím roce bude akce pokračovat, dokončením I. Etapy - opravy vozovky, a také II. a III. etapou opravou chodníků a úpravou dopravního značení.

Koncem měsíce října byla zahájena akce „"Oprava chodníků v lokalitě Drážné - úprava dopravního režimu" a "Štramberk - obnova místní komunikace v lokalitě Drážné". Bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy na vozovce v zadní části lokality u Černého lesa a položení nové vrstvy asfaltobetonu.

V příštím roce bude akce pokračovat, dokončením I. Etapy - opravy vozovky, a také II. a III. etapou opravou chodníků a úpravou dopravního značení.

Právě ke II. a III. etapě město obdrželo PETICI občanů lokality Dražné, kde upozorňují na možné problémy, které by mohly vzniknout při realizaci úpravy dopravního režimu a navrhované opravě chodníků.

  1. Občané nesouhlasí se zjednosměrněním provozu na komunikacích v lokalitě, tak jak je v projektu navrhováno, jelikož by to nepřineslo pro občany žádnou výhodu ani zvýšení bezpečnosti provozu. Pouze by došlo k pomyslné legalizaci stání vozidel na vozovce, která rozměrově nevyhovuje stání na komunikaci pro obousměrný provoz. Dnešní zaběhnutý stav je, při rozumné toleranci účastníků provozu, bezproblémový a bezpečný.
  2. Občané také nesouhlasí s rušením chodníků. Dle projektu se část chodníků bude rekonstruovat a zbylé chodníky, po druhé straně komunikace, se měly zrušit a zatravnit.

Ve středu 21 . 11. 2019 proběhlo jednání vedení města a projektanta se zástupci petičního výboru a po vyjasnění si všech důvodu pro a proti, bylo dohodnuto následující:

ad 1) Dopravní režim v lokalitě Drážné se měnit nebude, bude zachován obousměrný provoz, pouze dojde vytvoření ZÓNY se sníženou rychlostí na 30 km/h a také se změnou přednosti v jízdě a to zavedením obecné přednosti zprava. Tím dojde k odstranění DZ s vyznačením hlavní cesty a DZ „Dej přednost v jízdě“.

 ad 2) Rekonstrukce chodníku bude provedena dle projektové dokumentace, pouze část chodníku, která má být pokračováním chodníku na ulici Janáčkové, po štramberské straně, se provádět nebude, jelikož by došlo k zúžení vozovky pod normovaný rozměr komunikace pro obousměrný provoz.
Staré neudržované chodníky, po druhé straně komunikace, nebudou odstraněné a zatravněné, ale zůstanou neopravené a v takovém stavu v jakém jsou dnes.

Navíc město prověřilo možnost vybudování odstavné plochy na pozemku dětského hřiště v jeho horní části. Tato bude sloužit pro odstavování osobních vozidel.

Závěr:
Město zajistí provedení úpravy v projektové dokumentaci, úpravu položkového rozpočtu a dohodne s dodavatelem prací úpravu předmětu smlouvy o dílo.

Ing. Václav Šimíček
 místostarosta města

    

 

Datum vložení: 25. 11. 2019 7:28
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2019 7:41