Štramberk - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Krajský úřad MS kraje - Poskytujete nebo chcete poskytnout ubytování uprchlíkům z Ukrajiny? Poradíme vám, jak na to

Krajský úřad MS kraje - Poskytujete nebo chcete poskytnout ubytování uprchlíkům z Ukrajiny? Poradíme vám, jak na to

Provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, dostanou finanční příspěvek. Musí k tomu doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Důležité upozornění: Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů. Otázky a odpovědi k příspěvku pro solidární domácnost si můžete stáhnout z webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud poskytujete tento typ ubytování, nevztahují se na vás postupy uvedené dále v tomto dokumentu.

Chtějí-li provozovatelé ubytovacích zařízení poskytnout ubytovací prostory pro ukrajinské občany a dosud nejsou zaregistrováni v databázi HUMPO, musí se nejprve zaevidovat, což je možné provést vyplněním online formuláře. Až potom bude uzavřena smlouva s provozovatelem ubytovacího zařízení, na jejímž základě mohou čerpat kompenzace.

Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat příslušná obec s rozšířenou působností.

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob (a to rovněž v sytému HUMPO, do něhož vám budou krajem následně zaslány přístupové údaje) a tyto údaje pak uvádět i do vyúčtování, které bude podkladem pro vyplacení kompenzace.

Dotazy k poskytování ubytování

Případné dotazy vztahující se k poskytování ubytování může ubytovatel směřovat na krajský e-mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo na telefonní číslo krajského dispečinku: 800 720 210.

Usnesení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci

  • Dočasné nouzové přístřeší se poskytuje bezplatně v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů.
  • Nouzové ubytování se poskytuje bezplatně v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.

Výše kompenzačního příspěvku je stanovena usnesením vlády

U dočasného nouzového přístřeší částkou 200 Kč na osobu a noc.

U nouzového ubytování:

  • ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.
  • ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních (vč. bytů) ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo na studentských kolejích dle zákona o vysokých školách,

V případě bytů ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Zdroj: https://www.msk.cz/cs/kraj/poskytujete-nebo-chcete-poskytnout-ubytovani-uprchlikum-z-ukrajiny--poradime-vam--jak-na-to-11215/

Datum vložení: 8. 4. 2022 7:48
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2022 7:52
Autor: