Štramberk - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Koupaliště Libotín zůstane bohužel uzavřeno

Koupaliště Libotín zůstane bohužel uzavřeno

Vážení občané,
je nám velmi líto, že jsme museli přikročit k nepopulárnímu kroku, a to k uzavření letního koupaliště Libotín pro tuto sezónu z důvodu zjištění havarijního stavu betonových konstrukcí bazénu.
O tomto kroku rozhodla na mimořádném jednání Rada města Štramberka dne 22.05.2019 na základě níže uvedených skutečností.

V dubnu při zahájení prací na přípravu koupaliště pro letošní sezónu bylo zjištěno, že 80% obkladů nedrží na betonovém povrchu. Pozvali jsme několik odborníků (firem) ke zhodnocení celého stavu a navržení možného řešení. Po provedených odtrhových zkouškách bylo zjištěno, že betony v místě přelivu jsou degradované. Byly předloženy dvě varianty řešení návrhu opravy pro letošní zprovoznění koupaliště:

1. odbourání degradovaných betonů a oprava betonů pomocí epoxidových sanačních stěrek – nákladná oprava bez poskytnuté záruky

2. očištění a penetrace degradovaného betonu, provedení obkladů – provizorní oprava na jednu sezónu

U obou variant firma odmítla poskytnout záruku na provedené práce. V návrhu smlouvy byla klauzule, kde jsme byli výslovně upozorněni „na nekvalitní, nesoudržný a degradovaný podklad, který i po očištění a aplikované penetraci není vhodný pro bezvadnou aplikaci nové dlažby či jiného povrchu. Z tohoto důvodu a dle provedených trhových zkoušek, jejichž výsledky a protokol má objednatel k dispozici, může docházet k oddělení nebo odpadnutí přilepené dlažby dříve než po uplynutí obvyklých dob odpovědnosti za vady“.

Druhým problémem libotínského koupaliště je technologie recirkulace vody - jede na 60%, voda se brzo kazí a nedostatek recirkulace se nahrazuje chlórem, ten degraduje  betonové konstrukce a zdraví návštěvníků příliš neprospívá. Tento problém přetrvává již dlouhodobě (od roku 2014), ale bohužel nebyl prioritou minulého vedení města k řešení a zpracování projektu.

Třetím problémem je právě probíhající stavba odkanalizování a zásobování vodou Libotína. Parkoviště je zabráno stavební firmou pro umístění stavebního materiálu a stavebních strojů, bude realizována výstavba ČOV v bezprostřední blízkosti komunikace a zastávky s pohybem těžkých strojů. Parkování návštěvníků by bylo proto možné pouze podél cesty na koupaliště, případně na travnaté ploše za hřištěm. V takovémto případě však nejsme schopni zajistit bezpečnost návštěvníků koupaliště – WC a dětské hřiště u cesty (v bezprostřední blízkosti), kde bude provoz aut. Nyní je vjezd aut do areálu zakázán, právě pro zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Po dlouhé diskuzi a zvážení výše uvedených informací vč. posouzení nákladů na zprovoznění koupaliště jsme nakonec upřednostnili kvalitu provozu, bezpečnost návštěvníků nad dalším provizoriem a dospěli k rozhodnutí uzavření koupaliště, zpracování projektové dokumentace, výběr zhotovitele, který provede sanační práce a zprovoznění technologie se zárukou.

Předpokládaný rozsah oprav:

  • sanace koruny bazénu (přeliv), tj. odstranit zvětralé části betonu, doplnit sanačním betonem, nalepit obklad, fólii nebo použít jiný materiál
  • oprava sprch a příslušenství bazénu
  • provést nátěr vany bazénu vč. povrchové sanace degradovaných míst, variantně realizovat bazénovou fólii
  • snížit oplocení a vysadit zeleň
  • provést revizi technologického zařízení, návrh zazimování, návrh opravy doplnění technologie
  • oprava technologie recirkulace vody - doplnění dle původního projektu, tak aby vykazovala projekční parametry

Jsme si vědomi, že mnohým občanům Štramberka a pravidelným návštěvníkům areálu se naše rozhodnutí nebude líbit, ale věříme, že tento náš krok pochopí.

Za Radu města Štramberka: Ing. Andrea Hlávková, starostka města

Datum vložení: 7. 6. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 7. 2019 18:08
Autor: Správce Webu