Štramberk - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Audit sběrných míst

Vážení občané,
jak již bylo mnohokrát zmiňováno, v loňském roce proběhl audit sběrné sítě tříděného odpadu (papír, plast, sklo). Nyní vám tento audit zveřejňujeme v plném rozsahu tedy jak textovou, tak mapovou část.

Hned v úvodu textové části můžete vidět problematické části města, jedná se o spodní část ulice Závišická, roztroušená zástavba v části ulice Dolní, pak také Plaňava, Kozina, roztroušená zástavba na Libotínských Pasekách, ale také střední část ulice Zauličí. Toto hodnocení je bráno z pozice donáškové vzdálenosti, která může mít vliv jak na přeplněnost nádob, tak na menší třídění ve vzdálenějších lokalitách.

Město Štramberk aktuálně čeká studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v rámci Podpory odpadového hospodářství pro rok 2022 poskytované Moravskoslezským krajem, ale také právě EKO-KOMem.

Vzhledem k tomu, že město přemýšlí nad zavedením systému Door2Door (od dveří ke dveřím) – vývoz tříděného odpadu od domu, bude se studie mimo jiné zabývat i vhodností a reálností této varianty. EKO-KOM po svém auditu tuto variantu doporučoval, jako v hodnější. V případě, že výsledky studie ukáží, že tento systém není pro město vhodný, budeme navyšovat počet nádob, budeme se zabývat vznikem nových míst pro tříděný odpad a také úpravou stání (zpevněné plochy).

Přílohy

Vyhodnocení pasportu Štramberk

Vyhodnocení pasportu Štramberk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,72 MB

01_stramberk_stanoviste1

01_stramberk_stanoviste1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,97 MB

02_stramberk_vzdal1

02_stramberk_vzdal1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,15 MB

03_stramberk_obslzony1

03_stramberk_obslzony1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,63 MB

04_stramberk_obslzony_hust1

04_stramberk_obslzony_hust1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,73 MB

05_stramberk_stanoviste_navrh_2A

05_stramberk_stanoviste_navrh_2A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,96 MB

06_stramberk_stanoviste_navrh_2B

06_stramberk_stanoviste_navrh_2B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,03 MB

07_stramberk_stanoviste_navrh_2C

07_stramberk_stanoviste_navrh_2C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,02 MB
Datum vložení: 25. 4. 2022 14:08
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 14:12
Autor: