Štramberk - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Radami obou měst i Moravskoslezským krajem byla schválena veřejnoprávní smlouva s městem Kopřivnicí o poskytování služeb městské policie, dnem 1.4.2016 tedy byla započata spolupráce. Od této spolupráce si slibujeme zkvalitnění služeb pro Vás. Od dubna tedy můžete v kteroukoli denní dobu kontaktovat strážníky na telefonním čísle 604 142 244 a také na univerzálním čísle 156 (v případě, že budete volat z pevné linky, měla by se ozvat přímo Kopřivnická stálá služba, z mobilu pak Městská policie Nový Jičín, odkud Vás do Kopřivnice přepojí). Prosím Vás, abyste tuto službu využívali uváženě tak, aby byla účelná a efektivní. V případě, že budete mít zájem o připojení Vašeho objektu resp. jeho zabezpečovacího zařízení na pult centralizované ochrany, kontaktujte v této věci Městskou policii Kopřivnice. 

Statistika zabezpečení veřejného pořádku na území města Štramberka ze strany Městské policie Kopřivnice:

Rok

2019

2020

2021

§ 125 c, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (převážně špatné parkování)

383

258

832

§ 4 přestupky proti pořádku ve státní správě

8

-

-

§ 5 přestupky proti veřejnému pořádku, 251/2016

17

27

24

§ 7 přestupky proti občanskému soužití, 251/2016

1

1

2

§ 8 přestupky proti majetku, 251/2016 Sb.

3

-

-

Ostatní přestupky

-

3

-

Celkem přestupků:

412

383

878

Odchyt psů:

22

16

26

Události (závady, nálezy, ztráty, pomoc, …)

303

319

329