Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Veřejná výzva č. 1/2023 - REFERENT – KNIHOVNY A KULTURY

Tajemník Městského úřadu města Štramberka vyhlašuje v souladu s ustanovením § 30 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu č. 1/2023 na obsazení pracovní pozice REFERENT KNIHOVNY A KULTURY

Druh práce a její charakteristika:
➢ Samostatné zajišťování chodu Městské knihovny Štramberk s universálním fondem a lokální působností.
➢ Organizování kulturního fondu v Městské knihovně Štramberk. Zajišťování kulturně-vzdělávacích akcí v prostorách Městské knihovny Štramberk.
➢ Revize knihovních sbírek a zpracování knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v Městské knihovně Štramberk s lokální působností.
➢ Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v Městské knihovně Štramberk s lokální působností.
➢ Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik.
➢ Profilování fondu v Městské knihovně Štramberk s lokální působností.
➢ Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí souvisejících s provozem knihovny.
➢ Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. ➢ Zpracování návrhů propagačních akcí a realizace propagačních akcí.
➢ Zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.
➢ Provádění informačních a konzultačních činností a odborné pomoci v jednotlivých oborech kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.

Místo výkonu práce:
➢ Město Štramberk, Městský úřad Štramberk
Předpokládaný nástup:
Předpokládaný nástup od 15. května 2023 nebo dohodou. Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Délka stanovené týdenní pracovní doby: 40 hodin týdně

Platové zařazení:
9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platový stupeň podle délky uznané praxe.

Požadované vzdělání:
➢ Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Požadované předpoklady pro výkon práce:
➢ Uchazeč musí splňovat níže uvedené předpoklady:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
c) ovládá jednací jazyk,
d) je způsobilý k právním úkonům,
e) je bezúhonný

Další předpoklady a požadavky:
➢ Znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a orientace v právních předpisech souvisejících s činností obcí a veřejné správy.
➢ Uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, PowerPoint, internet.
➢ Řidičský průkaz skupiny B
➢ Výborné komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, koncepční a analytické myšlení, schopnost řešení problémů, schopnost vyjednávání, prezentace, adaptabilita, flexibilita, schopnost zvládat stresové situace a vysoké pracovní nasazení.

Výhodou:
➢ Praxe ve veřejné správě.
➢ Praxe v oblasti knihovnictví a kultury.
➢ Znalost knihovního systému „Koha“.
➢ Uživatelská znalost komplexního informačního systému VERA Radnice.
➢ Znalost cizích jazyků.
➢ Absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí požadovaných činností a rozvoje osobnosti (prokázat osvědčením apod.).

Náležitosti písemné přihlášky:
➢ Přesné označení výběrového řízení.
➢ Jméno, příjmení a titul uchazeče.
➢ Datum a místo narození uchazeče.
➢ Státní příslušnost uchazeče.
➢ Místo trvalého pobytu uchazeče.
➢ Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana.
➢ Telefonní kontakt a e-mail na uchazeče (doporučeno).
➢ Datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
➢ Motivační dopis.
➢ Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností.
➢ Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.
➢ Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce).
➢ Souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
➢ Kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 06.04.2023 do 11:00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky:
Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na podatelnu Městského úřadu Štramberk v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Neotvírat, veřejná výzva č. 1/2023 – referent knihovny a kultury“. Na obálku uveďte vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.

Úřední hodiny podatelny Městského úřadu Štramberk:
Pondělí, Středa – 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek – 08:00 – 12:00

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Štramberk
Náměstí 9
742 66 Štramberk

K ústnímu pohovoru budou pozvání uchazeči, kteří splňují požadované podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízení a budou informování telefonicky nebo e-mailem k účasti v dalším kole s upřesněním data konání a časovým harmonogramem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu, nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Škrabal, Tajemník Městského úřadu města Štramberka, tel.: 558 840 625, mobil: 724189 261, e-mail: oldrich.skrabal@stramberk.cz.


Ing. Oldřich Škrabal v.r.
Tajemník Městského úřadu města Štramberka

Přílohy

Veřejná výzva č. 1/2023 - Referent - Knihovny a kultury

Veřejná výzva č. 1_2023 - referent knihovny a kultury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,55 kB
Datum vložení: 22. 3. 2023 13:51
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2023 13:52
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31
1
1
2
2
3
3
3
4
3
5
2
6
2
7
2
8
3
9
3
10
2
11
2
12
2
13
4
14
4
15
3
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
2
30
2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31
1
1
2
2
3
3
3
4
3
5
2
6
2
7
2
8
3
9
3
10
2
11
2
12
2
13
4
14
4
15
3
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
2
30
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, sobota 1. 4. 2023
slabý déšť 12 °C 6 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 6/1 °C
pondělí 3. 4. sněžení 1/-2 °C
úterý 4. 4. zataženo 3/-4 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.