Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A CESTOVNÍHO RUCHU

Tajemník Městského úřadu města Štramberka vyhlašuje v souladu s ustanovením § 30 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 5/2022 na obsazení pracovní pozice VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A CESTOVNÍHO RUCHU

Druh práce a její charakteristika:

 • Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění v oblasti kultury, využití volného času, sportu, muzejnictví, knihovnictví, městského informačního centra a cestovního ruchu včetně koncepce rozvoje těchto činností.
 • Tvorba a koncepční příprava volnočasových programů odborného zájmového vzdělávání pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.
 • Zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.
 • Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci v jednotlivých oborech kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.
 • Usměrňování kulturně-výchovného využití kulturních památek.
 • Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
 • Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti.
 • Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry v regionu a destinaci.
 • Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování kvalifikovaných výkladů.
 • Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.
 • Zajišťování propagace činností, záměrů, výsledků a dalších věcí daného území.
 • Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
 • Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetku.
 • Sledování čerpání rozpočtu. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek.

Místo výkonu práce:

 • Městský úřad Štramberk

Předpokládaný nástup:

Předpokládaný nástup od 1. ledna 2023 nebo dohodou. Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Délka stanovené týdenní pracovní doby:      40 hodin týdně

Platové zařazení:

10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platový stupeň podle délky uznané praxe.

Kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadované předpoklady pro výkon práce:

 • Uchazeč musí splňovat níže uvedené předpoklady:
 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,
 3. ovládá jednací jazyk,
 4. je způsobilý k právním úkonům,
 5. je bezúhonný

Další předpoklady a požadavky:

 • Znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a orientace v právních předpisech souvisejících s činností obcí a veřejné správy.
 • Uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet.
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Výborné komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, koncepční a analytické myšlení, schopnost řešení problémů, schopnost vyjednávání, prezentace, adaptabilita, flexibilita, schopnost zvládat stresové situace a vysoké pracovní nasazení.

Výhodou:

 • Praxe ve veřejné správě.
 • Praxe v oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu.
 • Praxe s vedením a řízením kolektivu.
 • Absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání z oblastí požadovaných činností a rozvoje osobnosti (prokázat osvědčením apod.).

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Přesné označení výběrového řízení.
 • Jméno, příjmení a titul uchazeče.
 • Datum a místo narození uchazeče.
 • Státní příslušnost uchazeče.
 • Místo trvalého pobytu uchazeče.
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana.
 • Telefonní kontakt a e-mail na uchazeče (doporučeno).
 • Datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce).
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Motivační dopis
 • Kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů.

Lhůta pro podání přihlášky:      nejpozději do 05.12.2022 do 17:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:

Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na podatelnu Městského úřadu Štramberk v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Neotvírat, výběrové řízení č. 5/2022 – vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu“. Na obálku uveďte vlevo nahoře Vaše jméno, příjmení a bydliště.

Úřední hodiny podatelny Městského úřadu Štramberk:

Pondělí, Středa –                08:00 – 12:00           13:00 – 17:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek –       08:00 – 12:00          

Adresa pro podání přihlášky:                Městský úřad Štramberk

                                                                       Náměstí 9

                                                                       742 66 Štramberk

K ústnímu pohovoru budou pozvání uchazeči, kteří splňují požadované podmínky ve vyhlášeném výběrovém řízení a budou informování telefonicky nebo e-mailem k účasti v dalším kole s upřesněním data konání a časovým harmonogramem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu kdykoliv v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu, případně pracovní místo neobsadit.

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Škrabal, Tajemník Městského úřadu města Štramberka, tel.: 558 840 625, mobil: 724189 261, e-mail: oldrich.skrabal@stramberk.cz.

Přílohy

Výběrové řízení - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KULTURY, SPORTU, VOLNÉHO ČASU A CESTOVNÍHO RUCHU

Výběrové řízení č. 05_2022_ Vedoucí oddělení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,52 kB
Datum vložení: 7. 11. 2022 14:03
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2022 14:08
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
2
1
1
2
1
3
1
4
2
5
3
6
4
7
1
8
1
9
1
10
1
11
3
12
2
13
3
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
1
22
1
23
1
24
3
25
2
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
1
3
2
4
3
4
4
5

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
2
1
1
2
1
3
1
4
2
5
3
6
4
7
1
8
1
9
1
10
1
11
3
12
2
13
3
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
1
22
1
23
1
24
3
25
2
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
1
3
2
4
3
4
4
5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, neděle 27. 11. 2022
zataženo 4 °C 0 °C
pondělí 28. 11. zataženo 4/0 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.