Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Komentář k analýze vzorků ve městě Štramberk č. 16/0518/01-16/0518/08

Co se můžeme dovědět z rozboru pitné vody?

Obsah tzv. dusíkatých látek (amonné ionty, dusitany,  dusičnany) vypovídá o možnosti kontaminace vody dusíkatými hnojivy používanými v zemědělství nebo o možnosti fekálního znečištění odpadní vodou ze septiků, nevhodně umístěným hnojištěm, kurníkem, králíkárnou a může prosáknutím znečistit zdroj podzemní vody. Pokud se jedná o zvýšený obsah tzv. amonných iontů, jedná se většinou o čerstvý průsak těchto znečištění, často provázen i zápachem vody. Po cca 4 až 6 týdnech se v takto kontaminované vodě vlivem oxidace amonné ionty přemění na zvýšený obsah dusitanů, a následně po cca půl roce může oxidací dojít ke zvýšení obsahu dusičnanů, které jsou již chemicky stabilní a ve vodě přetrvávají. Nedají se z vody odstranit převařením, pouze chemicky. V lidském těle naopak dochází vlivem bakteriální redukce v zažívacím traktu ke zpětné proměně dusičnanů na dusitany, které se slučují v žaludku se sekundárními aminy, které jsou obsaženy v potravě na karcinogenní sloučeniny N-nitrosaminy. Z tohoto důvodu je určena maximální hranice těchto dusíkatých látek v normě, aby přísunem potravin (běžnou součástí jsou dusičnany v zelenině) a vody dohromady nedocházelo k jejich nadměrnému požívání. Proto je tento problém v současné době velmi hlídaný v celé Evropě. (např. nitrátová směrnice - regulace použití hnojiv, nové nároky technologie úprav vod v čistírnách odpadních vod pro snížení množství dusičnanů na výstupu z čistírny do povrchových vod, rušení septiků s trativody do podzemních vod, nové domácí čistírny).

Kyselost vody, pH – spíše vliv na technické záležitosti– tzv. agresivita vody - sleduje se spíše pro stavební účely, snižuje pevnost malty, způsobuje korozi v trubkách. Za běžných okolností nemá ani při nedodržení normy o desetiny vliv na zdravotní stav člověka.

Tvrdost vody – obsah Ca a Mg iontů (název tvrdost vody vychází z vlastnosti, kdy zelenina vařená ve vodě s vyšším obsahem těchto látek zůstává nadále tvrdá i po delší době varu) má biogenní hodnotu pro stavbu těl organismů, je tedy ve vodě žádoucí. Vyšší obsah však znamená technické problémy se zanášením tzv. vodního kamene na nádobí, potrubí a armaturách, špatně se pere prádlo, nepění káva, na povrchu se tvoří jakoby olejovité skvrny. Norma hovoří o doporučeném rozsahu, kdy jsou tyto záležitosti v „ rovnováze“.

Obsah železa a manganu. Tyto dva prvky, pokud se vyskytují zvýšené, pak bývají obsaženy oba. Nemají vliv na zdravotní závadnost vody, ale zhoršují tzv. organoleptické vlastnosti - lidově chuť a pach vody. Také způsobují barevnost vody, většinou až chvíli po napuštění, železo barví do rezava, mangan hnědě až černě. Větší problémy pak působí na zanášení čerpadel, zanášení studní a rezavé skvrny na sanitární technice.

Minerální látky ve vodě. Pro běžnou pitnou konzumní, stolní vodu by obsah minerálních látek měl být do 1000 mg/l. vyšší obsahy pak mají vody minerální- ty by se měly používat v omezené míře a je nutné se dívat, co obsahují, jaké kovy či nekovy ( některé problematické jako Be  berylium, As arsén, Na sodík, F- fluoridy, Cl-chloridy) neboť mají silný vliv na vnitřní orgány v závislosti na jejich špatné funkci či onemocnění. Vhodné konzultovat s lékařem. Hygienici doporučují používat pouze 1/3 l minerální vody, a to jenom několikrát měsíčně. 

V praxi u kráceného rozsahu se měří ukazatel konduktivita, který je orientačním ukazatelem obsahu minerálních látek.

CHSK-Mn - Oxidovatelnost - obecný ukazatel, který sleduje kontaminaci vody různými organickými látkami. Pokud je oxidovatelnost vyšší něž připouští limit, je podezření na silnější kontaminaci, provede se pak rozšířený rozbor ke zjištění možných kontaminantů.

Ukazatel zákal - voda má být jasná, čirá, má mít“ jiskru“. Každá odlišnost již napovídá nějaký problém.


Jsou bakterie ve vodě škodlivé?

Na rozdíl od chemických kontaminantů jsou bakterie přirozenou součástí pitných vod, nepředstavují cizorodý prvek ve složení pitných vod. Proč se tedy dělá mikrobiologický rozbor? 
Nepátrá se po patogenních (choroboplodných) bakteriích, které způsobují nebezpečné nemoci jako tyfus, choleru a podobně. Jejich hledání by bylo velmi náročné finančně i technicky a nebezpečné pro laboranty. Pátrá se po bakteriích, které běžně žijí v střevním traktu člověka a teplokrevných zvířat – koliformní bakterie. Tedy člověk, který by byl nakažen nějakou chorobou je pak zároveň nositelem i skrytých patogenních organismů. Proto nesmí být v pitné vodě obsaženy ani ty běžné bakterie žijící v našich střevech.

Sleduje se ukazatel Escherischia coli – ten žije jen v traktu teplokrevných zvířat a vyskytuje se v jejich fekáliích. Je podskupinou koliformních bakterií. Existují některé druhy těchto koliformních bakterií, které mohou pocházet z půdy i rostlinného materiálu. Jsou však citlivé na dezinfekční prostředky a mohou tedy indikovat účinnost dezinfekce. Proto také musí výsledek vykazovat nulu.

Sledované ukazatele - Počty kolonií při 22°C a 36°C
Psychrofilní (chladné) a mezofilní (střední) bakterie se druhově překrývají a přírodní vody jsou jejich přirozeným biotopem. Vyhláškou je určen limit, který by neměl být překročen. 
Pokud někdo na chatě v horách používá jako zdroj např. potok, studánku (zde se jedná o tzv. povrchový zdroj), provádíme v mikrobiologickém rozboru rozšíření sledovaných ukazatelů, protože voda na denním světle je "rájem pro život" dalších mikroorganismů.

Rozsah úplného rozboru se pro individuální účely používá zřídka, je však vyžadován v případech, kdy v rodinném domě vznikne provozovna a zdroj je používán pro klienty provozovny a je zařazen do kategorie hromadného zásobování. O tom ale rozhoduje hygienický orgán.

Pokud se analýzou zjistí překročení hodnot uvedených ve vyhlášce, doporučujeme individuálně úpravu zdroje vody.

Rozdílně se postupuje při sanaci kopaných studní a vrtů.

Hodnocení dle  limitů vyhl. č.  252/2004 Sb. 

Mikrobiologické parametry byla hodnoceny jako pro zdroj  hromadného zásobování- možnost odběru více jak 50 osob za den.

V letošním monitoringu zdrojů pitné vody na území města Štramberk bylo sledováno 8 míst výskytu podzemní vody. Na rozdíl od minulého monitoringu v roce 2015 vyšel pouze jeden pramen v pořádku a vodu je možno označit jako pitnou. Jedná se o pramen u hřbitova. Všechny ostatní nevyhověly po mikrobiologické stránce, vyskytovaly se i koliformní bakterie. Uvedeno u jednotlivých zdrojů níže.

U zbudovaných studní by bylo vhodné vodu občas odčerpat, aby voda "nestárla a žila".


Zdroj u hřbitova č. vzorku 16/0518/08
Parametry fyzikálně chemického rozboru v pořádku, poměrně nízký obsah dusičnan. 13,5 mg/l, nejedná se ani o tvrdou vodu. Pouze je zvýšený obsah železa na 0,18 mg/l, takže voda se po delším stání může  zbarvit do hněda.  U vzorku byla také v pořádku mikrobiologie. Vodu je možno označit za pitnou.

Pramen  Černý les 
V posledních 2 letech je pramen téměř vyschlý, voda jen po větších deštích mírně kape.

Havířská ( Havírenská) č. vzorku 16/0518/04
Jedná se o poměrně tvrdou vodu, bez dusičnanů, ostatní parametry fyzikálně chemického rozboru v limitech. V současnosti však nevyhovuje po mikrobiologické stránce, obsahuje koliformní bakterie a zvýšené počty kolonií při 36 oC . Voda není pitná.

Rynka – Hornychovice  - č. vzorku 16/0518/02 
Oproti  roku 2014 byly opět zvýšen obsah dusičnanu, který mírně překračuje povolený limit 50 mg/l, naměřeno 55,1 mg/l. Jedná se o tvrdší vodu. Překročeni obsah počtu kolonií při 36 o C u mikrobiologického rozboru. Voda není pitná.

Železitá voda  Libotín - č. vzorku 16/0518/03
Jedná se o vodu s vyšším obsahem železa  i  manganu, vysokou tvrdostí a vysokým obsahem  síranů. 
Obsah dusičnanů je pod mezí stanovitelnosti.  Mírně jsme naměřili zvýšené množství amonných iontů, ale pořád jsou v povoleném limitu. 
Po mikrobiologické stránce v pořádku.  Pro některé vyjmenované zvýšené ukazatele není možno označit jako pitnou vodu.

Studna Horečka - č. vzorku 16/0518/07 
Jedná se o mírně barevnou  a zakalenou vodu s  mírně vyšší tvrdostí. Mikrobiologie nevyšla, voda není pitná. U této zastřešené studny by bylo vhodné dokončit studnu po stavební stránce, neboť dochází k padání hlíny a nečistot z poškozených, uvolněných kamenných  okrajů. 

Horní Korýtko - č. vzorku 16/0518/01
Tvrdší voda, obsah dusičnanů zvýšený, ale v normě, obsah železa a manganu pod mezí stanovitelnosti, tj.  téměř nulový.  Porost řas pravděpodobně zvyšuje naměřený obsah fosforečnanů ve vodě. Mělo by se častěji čistit, aby nedocházelo k  usazování porostu. 
V současné době byly naměřeny v mikrobiologickém rozboru zvýšené bakterie koliformní i a také narostly počty kolonií při 22 oC  i  36 oC . Vodu  nelze označit jako pitnou, dokud nedojde k dezinfekci a vyčištění a následnému kontrolnímu rozboru.

Studna za náměstím - č. vzorku 16/0518/06
Jedná se o  tvrdší vodu..  Obsah železa a manganu se drží pod mezí stanovení . V současné době byly naměřeny v mikrobiologickém rozboru zvýšené bakterie koliformní a také narostly počty kolonií při 22 o C  i 36 o C . Vodu nelze označit jako pitnou. V současné době není tento zdroj přístupný veřejnosti.

Studna na náměstí  - č. vzorku 16/0518/05
Mírně zvýšená vodivost. Mírně tvrdší voda. Ostatní fyzikálně chemické ukazatele vyhovují limitům ve vyhlášce. Dusičnany jsou v normě. Vyšší obsah chloridů zřejmě pochází z používání soli při zimní údržbě. 
Po mikrobiologické stránce současně voda nevyhovuje ve třech ukazatelích. Voda není pitná. 
Studna není v současné době používaná.

Září 2016

Ing. Jana Svobodová
Chemická laboratoř Příbor

Datum vložení: 14. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 7. 2019 15:58
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

v obraze

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

Počasí dnes:

6. 4. 2020

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 4 až 0°C.

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.