Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

SOCHA, Vincenc

pedagog, folklorista, dramatik
* 9. 1. 1903 Š., Horní Bašta, dům čp. 291 („U Podskalaku“) / † 2. 6. 1970 Frýdek-Místek
Učitelský ústav v Příboře.

Spolu se svým přítelem Ad. Kellnerem rozšířil své zájmy o folkloristiku a etnografii (přátelské vztahy udržoval rovněž s malířem Ad. Zábranským z nedalekého Rybí). Již jako abiturient začal ve Š. sbírat a zapisovat lid. písně. 34 let prožil ve Lhotce pod Ondřejníkem, kde se stal ředitelem školy (učil i v Měrkovicích, Myslíku, Pstruží, Tiché a Životicích). 1936 založil lhotecký soubor písní a tanců Pilky, byl autorem i režisérem národopisných pořadů, vedl ochotnický divadelní kroužek. Jeho velkým přáním bylo založit ve Š. národopisný kroužek, ale tehdejší poměry tomu nepřály. Od 1951 pracoval 9 let jako horník na dole Hlubina v Ostravě, později 4 roky jako lesní dělník na Hukvaldech. Jeho sbírka obsahuje ca 1300 písní a více než 140 tanců z valašsko-lašského pomezí. Publikoval v Radostné zemi. Za svého života stihl vydat první svazek tanců a připravit pro tisk další dva svazky; jejich vydání se již nedožil. Na jeho památku se každoročně koncem srpna konají ve Lhotce pod Ondřejníkem Sochovy národopisné slavnosti.

Z díla: „Valašská beseda“. 1934; „Dožínky, podle lidových zvyků a obyčejů upravil.“ Místek 1936; „Kácení máje.“ Přerov 1938; „Pod májem.“ Místek.; „Dožatá.“ 1937; „Zrušení roboty.“ Místek 1938; DD: „Krajánkova nevěsta“; „Vánoční dar“; „Pán hor“, pohádka; „Radostné mládí“, opereta; „Srdce z pouti.“ „Lidové tance na Lašsku I.“ Praha 1948; s F. Bonušem a kol.: „Lidové tance na Lašsku.“ Praha 1952; „Lidové tance z valašsko - lašského pomezí v okolí Ondřejníka II.“ 1975; „Lidové tance na Lašsku III.“ Výběr lidových tanců Lašska ze sbírek V. S. Redigovala Z. Jelínková. Ostrava 1986.

Datum vložení: 30. 9. 2019 12:32
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2019 12:33
Autor: Správce Webu

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.