Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

KELLNER, Adolf, univ. prof. PhDr.

pedagog, filolog, dialektolog
* 27. 3. 1904 Š., Vrchní cesta nad „korytem“, dům čp. 124 / † 31. 5. 1953 Brno
Fil. fakulta MU Brno (prof. Hujer, Trávníček, Vondrák a Havránek). Studijní pobyty ve Francii a na Jagellonské universitě v Krakově (u prof. Nitsche)

Od 1929 učil na reál. gymnaziu a reálce v Brně. Po osvobození jmenován mimořádným profesorem a po třech letech řádným profesorem slovanské filologie na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Byl členem dialektologické komise Matice moravské a vedl pobočku Ústavu pro jazyk český ČSAV. 1952 navržen za člena korespondenta ČSAV, ale jmenování se pro jeho úmrtí neuskutečnilo. K. zájem se upínal především k otázkám české a slovenské dialektologie. Nejvíce úsilí věnoval rodnému lašskému kraji. Detailně prozkoumal mluvu obcí Š., Závišice, Rybí, Libhošť a Kopřivnice. Jeho monografie o š. nářečí patří k nejlepším čes. dialektologickým pracím a stala se vzorem autorům jiných nářečních monografií. K. byl iniciátorem (jaro 1929) pomníku sv. Václava ve Š.

Z díla: „Sborník jazykovědných studií“. Opava 1954; Výběrově: Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760, 223. Jednotlivá díla: „Štramberské nářečí“. Brno 1939; „Nářečí východolašská, I.“ Brno 1946; „Východolašská nářečí, II.“ Brno 1949; „Slezsko po stránce jazykové.“ In: Slezsko, český stát a Česká kultura, Opava 1946, 92-113; „K otázce historického formování jazykových hranic.“ In: Studie a práce lingvistické l, Praha 1953, 317-327; „Úvod do dialektologie.“ Praha 1954.

Datum vložení: 30. 9. 2019 12:31
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2019 12:31
Autor: Správce Webu

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.