Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Finanční oddělení

Úřední hodiny - pokladna:   Úřední hodiny - účtárna:
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00   Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00     Úterý po předchozí domluvě
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00   Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00     Čtvrtek po předchozí domluvě

 

Mimořádné úřední hodiny pokladny:

Vážení občané,
oznamujeme Vám tímto, že po dobu nemoci jsou s účinností od pondělí 06.01.2020 až do odvolání omezeny úřední hodiny pokladny MěÚ ve Štramberku pouze na pondělí a středu:

Pondělí                08:00 – 12:00     13:00 – 17:00 hodin

Úterý                    zavřeno

Středa                  08:00 – 12:00     13:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek                zavřeno

Děkujeme za pochopení

Činnosti:

Úkoly v samostatné působnosti:

 • sestavuje návrh rozpočtového výhledu jako nástroje pro střednědobé finanční plánování,
 • sestavuje návrh pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • sestavuje návrh rozpočtu, provádí jeho rozpis, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti města, provádí metodickou činnost v oblasti rozpočtování,
 • navrhuje rozpočtová opatření, po schválení orgány města zajišťuje jejich rozpis, vede evidenci schválených rozpočtových opatření,
 • sestavuje návrh závěrečného účtu,
 • připravuje veškeré materiály týkající se finančního hospodaření města k projednání v orgánech města (zastupitelstvo města, rada města, finanční výbor zastupitelstva města),
 • navrhuje použití přebytku hospodaření, resp. způsob úhrady ztráty ve výsledku hospodaření,
 • zpracovává podklady pro přijetí nebo poskytnutí úvěru a zajišťuje plnění dluhové služby města,
 • sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a půjček včetně úroků,
 • předkládá návrh a organizačně zajišťuje přezkum hospodaření města,
 • zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem kraje,
 • zpracovává návrhy vnitřních norem týkající se rozpočtu a účetnictví města,
 • zajišťuje zveřejňování písemností daných zákonem na úřední desce města,
 • zajišťuje a spravuje veřejné sbírky finančního charakteru otevřené městem dle zákona č. 117/2001 Sb., v platném znění, po celou dobu jejich konání,
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a rušení účtů,
 • spravuje fondy města,
 • zabezpečuje agendu úpravy výše daně z nemovitostí,
 • zabezpečuje pokladní službu pro úřad,
 • vede účetnictví o hospodaření města podle celostátně platné účtové osnovy a zajišťuje metodické vedení v oblasti účetnictví,
 • centrálně vede evidenci přijatých a vydaných faktur i evidenci platebních poukazů, vede evidenci pohledávek dle knihy vydaných faktur,
 • zpracovává účetní výkazy dle platné legislativy a zajišťuje jejich odeslání do CSUIS či Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
 • provádí vystavování faktur, likvidaci faktur a ostatních účetních dokladů, prověřuje správnost a náležitosti účetních dokladů z hlediska vnitřních norem,
 • sleduje a aktualizuje podpisové vzory,
 • zpracovává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za město, k DPH a k dani z převodu nemovitostí,
 • provádí likvidaci cestovních příkazů při pracovních cestách,
 • zabezpečuje nákup, výdej, vyúčtování a inventarizaci pokutových bloků,
 • zajišťuje zpracování, sumarizaci a kontrolu sběru dat podle zákona o státní statistické službě (zákona č. 89/1995 Sb.),
 • vede evidenci movitého a nemovitého majetku města,
 • zajišťuje archivaci a skartaci dokladů finančního oddělení,
 • provádí kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem města,
 • zabezpečuje roční porovnání stavu majetku a závazků města dle řádné periodické inventarizace se stavy v účetnictví a zpracovává zprávu o provedení inventarizace,
 • zajišťuje pravidelné zasílání finančních prostředků na bankovní účet příspěvkové organizace města dle schváleného rozpočtu,
 • zabezpečuje pojištění majetku a vedení agendy pojištění,
 • vede centrální evidenci objednávek,
 • zabezpečuje agendu pohledávek města (evidence, vymáhání) a přípravu podkladů pro vymáhání pohledávek prostřednictvím právního zástupce města,
 • zajišťuje evidenci a aktualizaci dispozičních oprávnění,
 • vede evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů,
 • zajišťuje předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu dle zákona o finanční kontrole,

Úkoly v přenesené působnosti:

 • zpracovává a zodpovídá za aktualizaci obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,
 • provádí správu místních poplatků ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský a rekreační pobyt, z užívání veřejného prostranství,
 • provádí kontrolní činnost vyplývající ze správy místních poplatků.

Osoby

Foldinová Olga

Referent - účetnictví

Hanzelková Jana

Referent - účetnictví, daně a poplatky
Telefon: 558 840 607
E-mail: fin.hz@stramberk.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
1
30
1
31
2
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
1
11
2
12
1
13
1
14
2
15
2
16
3
17
1
18
1
19
1
20
1
21
3
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
1
2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
1
30
1
31
2
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
1
11
2
12
1
13
1
14
2
15
2
16
3
17
1
18
1
19
1
20
1
21
3
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
1
2

Mobilní aplikace

v obraze

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

Počasí dnes:

26. 2. 2020

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 600m srážky sněhové. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 2 až -2°C.

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.