Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Opatření, pokyny, informace ministerstev ČR

Zobrazeno 151-180 ze 222

Mimořádné opatření vlády ze dne 23.04.2020 - o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 24. dubna 2020

Datum: 26. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření vlády ze dne 23.04.2020 - o omezení volného pohybu osob

Datum: 26. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření vlády ČR ze dne 23.04.2020 - prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Datum: 24. 4. 2020

Prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 do 14. května 2020 23:59.

Mimořádné opatření MZ ze dne 17.04.2020 - zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 27.04.2020

Datum: 20. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 17.04.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20.04.2020

Datum: 20. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 17.04.2020 - Chytrá karanténa

Datum: 20. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 17.04.2020 - elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 18.04.2020

Datum: 20. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 15.04.2020 – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 16.04.2020

Datum: 16. 4. 2020

Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 16.04.2020

Detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 15.04.2020 – zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20.04.2020

Datum: 16. 4. 2020

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20.04.2020

Detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 15.04.2020 – uzavření škol a školských zařízení, s účinností od 20.04.2020

Datum: 16. 4. 2020

Uzavření škol a školských zařízení, s účinností od 20.04.2020

Detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 15.04.2020 - zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 20.04.2020

Datum: 16. 4. 2020

Zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 20.04.2020

Detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 14.04.2020 - kontaktní místa veřejné zprávy CzechPOINT

Datum: 15. 4. 2020

Ukončení platnosti části mimořádného opatření kontaktní místa veřejné zprávy CzechPOINT.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 14.04.2020 - k organizaci a provádění karantény v sociálních službách

Datum: 15. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 10.04.2020 - zákaz volného pohybu osob s výjimkami

Datum: 14. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 09.04.2020 - ukončování karantény

Datum: 14. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 09.04.2020 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami

Datum: 14. 4. 2020

Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
- řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
- dětí do dvou let věku,
- osob se závažnými poruchami autistického spektra a
- osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 09.04.2020 - nařízení správním úřadům II.

Datum: 14. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 09.04.2020 - nařízení správním úřadům I.

Datum: 14. 4. 2020

Informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 09.04.2020 - nařízení poskytovatelům sociálních služeb

Datum: 14. 4. 2020

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“) se nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020 zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Poskytovatel sociálních služeb zajistí vyšetření svých zaměstnanců každých 14 dnů prostřednictvím rapid testu provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 08.04.2020 - kapacity akutní péče

Datum: 14. 4. 2020

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 06.04.2020 - vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

Datum: 7. 4. 2020

Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 7. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 06.04.2020 - omezení pohybu osob s výjimkami

Datum: 7. 4. 2020

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 06.04.2020 - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

Datum: 7. 4. 2020

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Ukončení mimořádného opatření MZ ze dne 30.03.2020 - ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

Datum: 7. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ukončuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30. března 2020, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, a to ve vztahu ke:
- kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to s okamžitou platností.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Zrušení mimořádného opatření MZ ze dne 06.03.2020 - k prodeji OOP třídy FFP3

Datum: 7. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ruší mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO.

Pro více informací si otevřete přiložený PDF dokument.

Mimořádné opatření MZ ze dne 01.04.2020 - vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

Datum: 2. 4. 2020

Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 2. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
Více informací v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření vlády ze dne 1. 4. 2020 - prodloužení platnosti o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Datum: 2. 4. 2020

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky do 24. dubna 2020 23:59.

Více informací v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, s výjimkami

Datum: 31. 3. 2020

Podmínky a detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

Datum: 31. 3. 2020

Podmínky a detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - prodloužení omezení pohybu osob

Datum: 31. 3. 2020

Podmínky a detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Zobrazeno 151-180 ze 222

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

Počasí dnes:

27. 10. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 6 až 2°C.

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.