Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Opatření, pokyny, informace ministerstev ČR

Zobrazeno 1-30 ze 52

Mimořádné opatření MZ ze dne 06.04.2020 - vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

Datum: 7. 4. 2020

Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 7. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 06.04.2020 - omezení pohybu osob s výjimkami

Datum: 7. 4. 2020

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 06.04.2020 - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

Datum: 7. 4. 2020

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Ukončení mimořádného opatření MZ ze dne 30.03.2020 - ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

Datum: 7. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ukončuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30. března 2020, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, a to ve vztahu ke:
- kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to s okamžitou platností.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Zrušení mimořádného opatření MZ ze dne 06.03.2020 - k prodeji OOP třídy FFP3

Datum: 7. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ruší mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO.

Pro více informací si otevřete přiložený PDF dokument.

Mimořádné opatření MZ ze dne 01.04.2020 - vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

Datum: 2. 4. 2020

Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 2. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
Více informací v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření vlády ze dne 1. 4. 2020 - prodloužení platnosti o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Datum: 2. 4. 2020

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky do 24. dubna 2020 23:59.

Více informací v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, s výjimkami

Datum: 31. 3. 2020

Podmínky a detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

Datum: 31. 3. 2020

Podmínky a detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - prodloužení omezení pohybu osob

Datum: 31. 3. 2020

Podmínky a detailní informace naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO

Datum: 31. 3. 2020

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření MZ ze dne 30. 3. 2020 - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Datum: 31. 3. 2020

Všem osobám se s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku a
 řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření ze dne 27. 3. 2020 - zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, s výjimkami

Datum: 30. 3. 2020

Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu, zákaz návštěv všech zařízení sociálních služeb.

Podrobnosti a výčet výjimek naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření ze dne 26. 3. 2020 - výjimky z uzavření obchodů

Datum: 27. 3. 2020

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen a služeb, jejíž výčet naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Mimořádné opatření ze dne 25. 3. 2020 - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče

Datum: 27. 3. 2020

Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje:
1. za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení vyčlenit na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,

Mimořádné opatření ze dne 25. 3. 2020 - lázeňská léčebně rehabilitační péče

Datum: 27. 3. 2020

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Více informací naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

Stanovisko MV k prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Datum: 24. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 - vyčlenění prodejní doby pro seniory

Datum: 24. 3. 2020

Vláda přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 - volný pohyb osob na území ČR

Datum: 24. 3. 2020

Kvůli zamezení šíření koronavirového onemocnění vláda 23. března 2020 prodloužila stávající krizová opatření. Až do 1. dubna 2020 platí zákaz volného pohybu osob na veřejnosti, kromě přesně stanovených výjimek.

Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 - předepisování léčivého přípravku Plaquenil

Datum: 24. 3. 2020

Více informací v přiloženém PDF dokumentu

Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 - prodloužení omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Datum: 24. 3. 2020

Kvůli zamezení šíření koronavirového onemocnění vláda 23. března 2020 prodloužila stávající krizová opatření. Do 1. dubna se prodlužuje omezení úředních hodin na pondělí a středu v max. rozsahu 3 hod v daném dni.

Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 - omezení maloobchodního prodeje

Datum: 24. 3. 2020

Kvůli zamezení šíření koronavirového onemocnění vláda 23. března 2020 prodloužila stávající krizová opatření. Do 1. dubna 2020 byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkou potravin, lékáren, očních optik, drogerií, benzinových pump a některých dalších.

Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 - následná lůžková léčebně rehabilitační péče

Datum: 24. 3. 2020

Zákaz všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči přijímat nové pacienty.

Mimořádné opatření MZ ze dne 19. 3. 2020 - příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče

Datum: 20. 3. 2020

Příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče

Mimořádné opatření MZ ze dne 19. 3. 2020 - nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a bank

Datum: 20. 3. 2020

Nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a bank

Zrušující opatření vyhlášené pod č. 108/2020

Datum: 20. 3. 2020

Zrušující opatření

Vládní krizová opatření ze dne 19. 3. 2020 - opatření o účetních poradcích

Datum: 20. 3. 2020

Opatření o účetních poradcích

Vládní krizová opatření ze dne 19. 3. 2020 - opatření o pendlerech

Datum: 20. 3. 2020

Opatření o pendlerech

Vládní krizová opatření ze dne 19. 3. 2020 - opatření o ošetřovném OSVČ

Datum: 20. 3. 2020

Opatření o ošetřovném OSVČ

Mimořádné opatření MZ - nová nákupní doba pro seniory

Datum: 20. 3. 2020

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. – až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Více informací v přiloženém PDF dokumentu.

Zobrazeno 1-30 ze 52

Mobilní aplikace

v obraze

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

Počasí dnes:

8. 4. 2020

skorojasno

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 5 až 1°C.

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.