Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Informace o odpadech pro rok 2022

Informace o odpadech pro rok 2022

Poplatek za odpady, svozy odpadů a mnohem více informací v článku.

POPLATEK  ZA ODPAD V ROCE 2022

Kdo je poplatníkem

 1. fyzická osoba přihlášená v obci
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Sazba poplatku

540 Kč

540 Kč na osobu a rok (poplatník - bod a))
540 Kč na objekt a rok (poplatník - bod b))

Splatnost poplatku – poplatek nutno zaplatit nejpozději do 30. 6. 2022.

Platba může být provedena:

 • Na pokladně městského úřadu a to jak hotově, tak kartou. 
 • Bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu na účet: 19-1765166349/0800. Variabilní symboly zůstávají stejné od roku 2015. Nejste-li si  jisti svým variabilním symbolem, lze jej zjistit na úseku ŽP: zivotni.prostredi@stramberk.cz, 558 840 609.
 • K úhradě poplatků za odpad lze využít i portál občana na webových stránkách města (buď využitím platební brány či platební kartou) viz odkaz: pro-obcany/portal-obcana/

  Do portálu občana je však nutné se zaregistrovat (dle pokynů uvedených na webových stránkách města) a následně po vyzvání vyzvednout přihlašovací údaje u paní Elišky Hyklové na úseku matriky a evidence obyvatel. Následně je pak možné veškeré platby vystavené městem hradit přes tento portál (místní poplatky, nájemné, hrobová místa, ….).

Ani v letošním roce nebudou do schránek doručovány složenky!!!

 

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2022

 

Komunální odpad
Vývozy popelnic a kontejnerů – opět zůstává svoz každý sudý týden ve středu (provádí svozová firma) První svoz v roce 2022 proběhne 12. ledna.

leden: 12., 26.;
únor: 9., 23.;
březen: 9., 23;
duben: 6, 20.;
květen: 4., 18.;
červen: 1., 15., 29.;
červenec: 13, 27.;
srpen: 10, 24;
září: 7, 21;
říjen: 5, 19,;
listopad: 2, 16, 30.;
prosinec: 14, 28.

Termíny svozů jsou také označeny obrázkem popelnice ve štramberském kalendáři.

Svoz pytlů na komunální odpad provádějí každé pondělí pracovníci oddělení technické správy. Naplněné a zavázané pytle ukládejte k hnízdům na tříděný odpad v neděli večer, svoz probíhá v pondělí v časných ranních hodinách. Nebo můžete využít svozu 1x14 v termínech výše uvedených, kdy pytle budou svážet pracovníci společnosti vyvážející nádoby se směsným komunálním odpadem. V místech, kde vozidlo není schopno zajet, lze pytle umístit k nejbližším popelnicím s komunálním odpadem ostatních občanů. PYTLE MUSÍ BÝT OZNAČENY QR KÓDY, KTERÉ JSOU TIŠTĚNY V KANCELÁŘI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Sběrné pytle lze zakoupit na pokladně MÚ za 50 Kč/kus (započítán svoz a uložení odpadu).
Od 5 osob na popelnici je nárok na 6 pytlů/rok zdarma – k dispozici na pokladně MÚ Štramberk.

Tříděné odpady
Ve Štramberku je 36 hnízd tříděného odpadu s různými počty nádob na papír, plast, kov. V případě jejich naplněnosti je k dispozici Sběrný dvůr města.

Při přeplněnosti nádob lze využít pytlového svozu za těchto pravidel:

 • Pytle lze vyzvednout ZDARMA na těchto místech:
  • Úsek ŽP MÚ Štramberk – pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 17 hodin,
  • Sběrný dvůr - středa 8 – 12 a 13 – 17 hodin,
  • Drogerie Svatava Buzková na Zauličí – vedle pekárny – v otevírací době.
 • Lze poskytnout najednou maximálně 5 ks pytlů na papír a 5 ks na plast.
 • Naplněné pytle uložte k hnízdu tříděného odpadu den před svozem tohoto odpadu
  • žluté pytle na plast v neděli večer,
  • modré pytle na papír v úterý večer.
 • Pytle budou zavázány, aby nedošlo k znečištění okolí.

Bioodpady
Hnědé kontejnery – 770 l během celého roku umístěno 25 kontejnerů na 16 místech – ve většině případů součást hnízd s tříděným odpadem.
Vývoz kontejnerů bude v období duben – listopad vyvážen 2 x týdně. V období prosince – března budou kontejnery vyváženy v návaznosti na naplněnost.

Mobilní svozy bioodpadu - budou přistaveny na jednotlivých místech vždy 2 velkoobjemové vany – jedna na větve, druhá na ostatní bioodpad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, plevel, dřevní štěpka z větví stromů a keřů a další rostlinný materiál.

Mobilní svozy bioodpadu

 
JARNÍ SVOZ
přes víkend  29. 4. - 1. 5.  u 444
přes týden 2. 5. - 5. 5. u tech. správy
přes víkend 6. 5. - 8. 5.  Drážné
přes týden 9. 5. - 12. 5. Novojičínská
přes víkend 13. 5. - 15. 5. Dolní
přes týden 16. 5. - 19. 5. Sokolovna
přes víkend 20. 5. - 22. 5. Libotín


PODZIMNÍ SVOZ

přes týden 4. 10. - 9. 10. u 444
přes týden 11. 10. - 16. 10. u tech. správy
přes týden 18. 10. - 23. 10. Drážné
přes týden 25. 10. - 30. 10. Novojičínská
přes týden 1. 11. - 6. 11. Dolní
přes týden 8. 11. - 13. 11. Sokolovna
přes týden 15. 11. - 20. 11. Libotín

 

Soukromý svoz bioodpadu přímo od domů

Od roku 2016 mají občané Štramberka možnost využít soukromého sběru bioodpadů
za úplatu přímo od domů. Frekvence vývozů 2 x měsíčně také v sudé středy, stejně jako svoz komunálního odpadu. Cena je určena dle objemu zvolené nádoby a zahrnuje zapůjčení nádoby určené přímo na svoz bioodpadu (tzv. kompostejnéry).
Kdo má o tuto službu zájem nebo chcete získat bližší informace, obracejte se přímo na firmu OZO Ostrava s.r.o.
Paní Martanová, e-mail: martanova@ozoostrava.cz, tel: 725 893 744, 602 504 657, 556 400 355.

Textil: kontejnery na textil: u technické správy, u Paneláků na Palárně, u Sokolovny (viz mapa tříděného odpadu)

Potravinářské oleje: celkem 12 zelených plastových popelnic o objemu 120 l je umístěno u 10 hnízd na tříděný odpad. Potravinářské oleje z domácností nalejte do UZAVŘENÝCH PET lahví nebo jiných PVC obalů a vložte do této nádoby.

!!! NOVĚ !!!        Pneumatiky – pouze bez disků - do sběrného dvora

Velkoobjemový odpad – odpad, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů: např. starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety. Odevzdává se celoročně do sběrného dvora.

Nebezpečný odpad – např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, oleje a tuky - kromě jedlých, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky.
Odevzdává se celoročně do sběrného dvora.
V případě, že není jasné, o jaké tekutiny se jedná, není možné na sběrný dvůr převzít, v tomto případě je nutno využít skládku nebezpečného odpadu ve Staříči – kontakt: 603 508 023, 558 493 261

Elektroodpad – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, počítače, lednice, mikrovlnné trouby,…), drobná elektrozařízení (klávesnice, holicí strojky, elektronické hračky,…) a osvětlovací zařízení lze odevzdávat celoročně do sběrného dvora.
Malé elektrospotřebiče lze odevzdávat do červených kontejnerů – u restaurace Bařinka, u paneláků na Palárně, u technické správy.
Vnitřní boxy na malé elektrospotřebiče, tonery, baterie a osvětlovací zařízení jsou na Městském úřadě.

Kovy:
Kovový odpad lze odevzdat do sběrného dvora nebo u těchto společností:

 • EXPOL TRADE, s.r.o. – tzv. Uhelné sklady, Štramberská 6/71, Kopřivnice, tel: 556 812 387, 602 370 367, Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 11:00  11:30 – 15:30
 • PARTR, s. r. o. (vedle Uhelných skladů) Štramberská 6/71, 742 21 Kopřivnice, Tel: 724 790 743, Provozní doba: Po – Čt: 7: 00 – 11:00, 12:00 – 15:00; Pá: 7:00 – 11:00.

!!! NOVĚ!!!  V současné době je po městě rozmístěno 10 kontejnerů na kovy (plechovky, konzervy a další malé kovy), a to na místech: Drážné - nahoře v trojúhelníku, Bařiny naproti obchodu, Sběrný dvůr, Libotín u koupaliště, Nádražní - Palárna, Technické služby, Dolní – u Klimeše, Novojičínská, u Sokolky, Závišická.

Stavební suť
Likviduje firma Ekorema recycling ve Frenštátě pod Radhoštěm – kontakt: 605 415 301

Okna a dveře
Lze odevzdat na sběrném dvoře města Kopřivnice – Slumeko – kontakt: 739 503 612

Sběr víček – Sběrná místa: Městský úřad – u vstupu, Bařiny – DPS – u vstupu.

Sběrný dvůr Štramberk – je pro občany města. K Očnímu vedle domu č.p. 677.
Otevírací doba:
Středa: 8 – 12, 13 – 17 hodin
Sobota: 8 – 10 hodin (každý sudý týden)

Mapu umístění jednotlivých nádob najdete na webových stránkách města:
pro-obcany/zivotni-prostredi-a-odpady/mapa-trideneho-odpadu/

Datum vložení: 17. 1. 2022 9:02
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2022 7:55

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
3
10
1
11
3
12
1
13
1
14
3
15
2
16
2
17
2
18
3
19
2
20
3
21
3
22
1
23
4
24
1
25
2
26
1
27
2
28
3
29
1
30
2
31
1
1
1
2
2
3
2
4
1

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
3
10
1
11
3
12
1
13
1
14
3
15
2
16
2
17
2
18
3
19
2
20
3
21
3
22
1
23
4
24
1
25
2
26
1
27
2
28
3
29
1
30
2
31
1
1
1
2
2
3
2
4
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 19 °C 6 °C
pondělí 29. 5. zataženo 20/9 °C
úterý 30. 5. zataženo 18/10 °C
středa 31. 5. jasno 18/7 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.