Město Štramberk

Vyhledávání

Odpady - informace pro rok 2017


POPLATEK ZA ODPAD V ROCE 2017

Kdo je poplatníkem?
a) fyzická osoba
- která má v obci trvalý pobyt
- cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Sazba poplatku
Zůstává na stejné výši jako v loňském roce:
480 Kč na osobu a rok (poplatník - bod a))
480 Kč na objekt a rok (poplatník - bod b))

Splatnost poplatku
– poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2017 nebo
ve dvou stejných splátkách do 28. 2. a do 30. 6. 2017.

Platba může být provedena:
- Hotově na pokladně městského úřadu (zde nemusíte znát svůj variabilní symbol).
- Bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu na účet: 19-1765166349/0800.
Prosíme, aby jednotlivá osoba měla vždy jeden příkaz!
- Poštovní poukázkou


SVOZ ODPADŮ V ROCE 2017

Komunální odpad
Vývozy popelnic a kontejnerů – každou sudou středu provádí firma AVE.
Leden: 11., 25.; únor: 8., 22.; březen: 8, 22.; duben: 5., 19.; květen: 3., 17., 31; červen: 14., 28.; červenec: 12, 26.; srpen: 9, 23; září: 6., 20.; říjen: 4., 18; listopad: 1, 15, 29.; prosinec: 13., 27.
Svoz pytlů na komunální odpad provádí každé pondělí pracovníci oddělení technické správy. Naplněné a zavázané pytle ukládejte k domům nejlépe v neděli večer, svoz probíhá v pondělí v časných ranních hodinách.
Sběrné pytle lze zakoupit na pokladně MÚ za 40 Kč/kus (započítán svoz a uložení odpadu).
Od 5 osob na popelnici je nárok na 6 pytlů/rok zdarma – k dispozici na pokladně MÚ Štramberk.

Nebezpečný odpad je realizován firmou AVE v těchto termínech:
Jarní svoz: 28. – 29. dubna 2017
Podzimní svoz: 29. – 30. září 2017

Velkoobjemový odpad:
Jarní svoz bude realizován oddělením technické správy od 3. do 12. dubna 2017. 
Zahájení sběru odpadu na stanovišti je ve 13.00 hodin, ukončení převzetí odpadu v 15.30 hodin.

Pondělí 03. 04. 2017 Bařiny - u garáží, Kozina - u tříd. odpadu
Úterý 04. 04. 2017 Paneláky - před č.p. 803 – 805, Drážné - u bývalého obchodu
Středa 05. 04. 2017 Nádražní ulice - malé korýtko, Hraničky - rozcestí u garáží
Čtvrtek 06. 04. 2017 Zauličí - u staré pošty, Náměstí - pod penzionem Stará škola
Sobota 08. 04. 2017 pouze od 08:00 hodin do 10:00 hodin u budovy technické správy
Pondělí 10. 04. 2017 Dolní ulice - u Klimešů, Dolní ulice - směr Plaňava u Slováčků
Úterý 11. 04. 2017 Hornychovice - ve dvoře, Závišická ulice - u tříd. odpadu
Středa 12. 04. 2017 Libotín – finské domky 13:00 hodin – 14:00 hodin, Libotín – BUS zastávka 14:00 hodin – 15:00 hodin

Podzimní svoz: 13. – 14. října 2017 – firmou AVE

Elektroodpad: vysloužilé velké i malé elektrospotřebiče je možno odevzdat u oddělení technické správy každé pondělí 14 – 16 hodin nebo středu 14 – 15 hodin.
Červené kontejnery na malé elektrospotřebiče jsou umístěny na Bařinách (u č. p. 783),
u Paneláků na Palárně a v ulici Dolní u hnízd tříděného odpadu.
Vnitřní boxy na malé elektrospotřebiče, tonery, baterie a osvětlovací zařízení jsou na Městském úřadě. 
 
Tříděné odpady
Ve Štramberku je 31 hnízd tříděného odpadu. U oddělení technické správy je k dispozici větší množství kontejnerů, pokud odvážíte tento odpad auty a kontejnery u vašeho bydliště jsou plné.

Máte možnost zapojit se do pytlového sběru tříděného odpadu.
Pravidla:
*Pytle lze vyzvednout zdarma na těchto místech:
- Oddělení technické správy: pondělí: 8 – 12, 13 – 16 hodin, středa: 8 – 12, 13 – 15 hodin
- Úsek ŽP MÚ Štramberk: pondělí, středa 8 – 12, 13 – 17 hodin
- Drogerie Svatava Buzková na Zauličí – vedle pekárny – v otevírací době.
* Lze poskytnout najednou maximálně 5 pytlů na papír a 5 na plast.
* Naplněné sběrné pytle uložte k hnízdu tříděného odpadu den před svozem tříděného odpadu, což je: žluté pytle na plast v neděli večer, modré pytle na papír v úterý večer.
* Pytel bude zavázán, aby nedošlo k znečištění okolí.

Bioodpady: na katastru města je v měsících duben - listopad umístěno 28 hnědých kontejnerů
o objemu 770 l na 16 místech. Velký kontejner na bioodpad je umístěn u místního hřbitova. Tyto odpady končí na kompostárně firmy ASOMPO a.s.
Od roku 2016 mají občané Štramberka možnost využít soukromého sběru bioodpadů
za úplatu přímo od domů. Cena je za 1 MĚSÍC (2 vývozy měsíčně), je určena dle objemu zvolené nádoby a zahrnuje zapůjčení nádoby určené přímo na svoz bioodpadu (tzv. kompostejnéry). V roce 2016 probíhal vývoz v sudé středy, stejně jako svoz komunálního odpadu.

nádoba

Celková cena za měsíc (Kč)

120 l

96,6

Velikost klasické popelnice

240 l

113,85

Dvojnásobný obsah klasické popelnice

770 l

253

Velikost kontejneru na bioodpad, který používá město Štramberk

Kdo má o tuto službu zájem nebo chcete získat bližší informace, obracejte se přímo na firmu OZO,
E-mail: martanova@ozoostrava.cz, tel: 725 893 744, 556 400 355.

Textil: kontejnery na textil: u technické správy, u paneláků na Palárně a u ZUŠ na Bařinách.

Kovy: Kovový odpad lze odevzdat v rámci jarního sběru velkoobjemového odpadu, celoročně pak
na těchto místech v nejbližším okolí:
EXPOL TRADE, s.r.o. – tzv. Uhelné sklady, Štramberská 6/71, Kopřivnice, tel: 556 812 387, 602 370 367, Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 11:00  11:30 – 15:30
PARTR, s. r. o. (vedle Uhelných skladů)Štramberská 6/71, 742 21 Kopřivnice, tel: 724 790 743, Provozní doba: Po – Čt: 7: 00 – 11:00, 12:00 – 15:00; Pá: 7:00 – 11:00
METAL FAKTOR s.r.o. - za nákladovým nádražím v Kopřivnici
Nádražní ulice, Kopřivnice, tel: 734 620 653, provozní doba: Po – Pá 8:00 – 16:00, So: 8:00 – 15:00
PARTR, s.r.o. a METALFAKTOR s.r.o. vykupují i papírový odpad.

Potravinářské oleje: zelené plastové popelnice o objemu 120 l jsou umístěny u 12 hnízd
na tříděný odpad. Potravinářské oleje z domácností nalejte do PET lahví nebo jiných PVC obalů
a vložte do této nádoby.

Sběr víček – stále probíhá sběr víček pro Nikolku Bartlovou.
Sběrná místa: Městský úřad – u vstupu, Bařiny – DPS – u vstupu.

Nákup nových popelnic - stále trvá nabídka prodeje nových popelnic (plastových na kolečkách) o objemu 120 l za zvýhodněnou cenu 710 Kč. K dispozici na oddělení technické správy každé pondělí 14 – 16 a středu 14 – 15 hodin.


ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Mgr. Radka Krysová
úsek ŽP MÚ Štramberk


4.1.2017 9:02:54 | přečteno 519x | petra.dobeckova
 
Hlášení rozhlasu Štramberské novinky Zpravodaj města Štramberka Otázky a odpovědi Virtuální prohlídka hrad Parkování ve městě
 
Štramberk

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

tel.: +420 558 840 600
e-mail: podatelna@stramberk.cz

ID datové schránky: ctjba9t

Úřední hodiny:

Stavební úřad, matrika
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
ostatní dny dle domluvy

Pokladna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt: 8.00–12.00

Podatelna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt, pá: 8.00–12.00

Další úřední hodiny

 
load