Město Štramberk

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky úřadu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
"Oprava" asfaltového povrchu cest tryskovou technologií - část 2
Peters  |  13.6.2016 10:42:23
.....Ale nic, jde mi o úsek od záchytného parkoviště po křížení s ulicí Sluneční. Tento úsek se nedá jinak popsat než že je to tankodrom, který je zralý už minimálně 10 let na celkovou výměnu povrchu. No a nějaká "chytrá hlava" rozhodla, že se to alespoň částečně opraví za použití tryskové technologie. Takže konečný výsledek je ten, že tankodrom zůstal tankodromem, ale přibylo krásné křupání při styku s krycím štěrkem. Opravdový majstrštyk !!! Lidé, co tam jedou na kole nebo inline bruslích, pěší turisté nebo mladé matky s kočárky, si musí opravdu tento úsek "užít" se vším všudy! Jedině asi autům to tolik nevadí (?) No, a když jsem u těch aut, bylo by opravdu namístě tam dát značku Průjezd zakázán. Cesta je úzká a je určena především pro jiné účely než je ten, že si někdo, kdo jede autem, zkrátí cestu do Štramberku o jeden kilometr. Závěrem pokládám otázku, kdo je za tuto "partyzánštinu" zodpovědný (jmenovitě) a kdy město plánuje (případně zda vůbec) tuto ulici kompletně opravit?
Odpověděl: Ing. Oldřich Škrabal, Místostarosta | 17.6.2016 14:54:58
Přeji dobrý den,
na základě Vašeho dotazu Vám sděluji, že opravované části komunikací, které ve svém dotazu uvádíte se nenachází na katastru města Štramberka. Opravy komunikací provádí pracovníci společnosti Slumeko, s.r.o. Kopřivnice. Níže uvádím textovou zprávu z Kopřivnických novin č. 24/2016 ze dne 16.06.2016:

Slumeko dokončuje opravy zničených povrchů cest po zimě

S opravami zničených povrchů po zimě začali pracovníci Slumeka již začátkem června. Ty jsou prováděny metodou Patchmatic, tedy tryskovým nástřikem směsi asfaltové emulze a štěrku do děr, které jsou zarovnány s okolním povrchem, později je přebytečný štěrk strojně zameten, aby nezanesl kanálové vpustě a bylo odstraněno nebezpečí vzniku smyku na vozovce.

„Opravy jsou hrazeny z ušetřených finančních prostředků za zimní údržbu v rámci realizační smlouvy na komunální služby. Na lokální vysprávky bylo městem vyčleněno z rozpočtu realizační smlouvy 500 tisíc korun,“ uvedl Vladimír Pustka, jednatel společnosti Slumeko.

V rámci první etapy již byly opraveny místní komunikace na ulicích Janáčkově, Alšově, Máchově, Husově, I. Šustaly, B. Němcové, Bezručově, Komenského. V rámci druhé etapy se vysprávek povrchů komunikací dočkají ulice K Očnímu, Pod Bílou horou, Pionýrská, Sadová. Veškeré plánované opravy budou dokončeny v závislosti na počasí do konce tohoto týdne.

„Opravit by dále potřebovaly i další komunikace v Kopřivnici, ale peníze, které byly vyčleněny na opravy touto technologií, již budou vyčerpány realizací druhé etapy. Ve špatném stavu jsou povrchy na ulicích Ke Koryčce - úsek pod Bílou horou mezi garážemi, Severní, Družební, Moravská, Paseky, Pinkavka, komunikace Mniší - Dolní Spružinky směrem na Tichou a na Měrkovice. Peníze na vysprávky těchto komunikací chybí, budeme se proto snažit domluvit se s městem na financování oprav nad rámec prostředků realizační smlouvy,“ okomentoval situaci s opravami Vladimír Pustka.

S pozdravem

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Doprava v Drážném.
zdenna  |  11.11.2015 13:47:36
Dobrý den. Zajímá mě dopravní bezpečnost v Drážném. V letoším roce jsem jako babička vezoucí kočárek zjistila, že projet s ním zatáčku na dolním konci Drážného je opravdu adrenalin. Žádné omezení rychlosti, žádný chodník, žádné zrcadlo, vysoký živý plot. Takže při jízdě od Kopřivnice -nasadit vysokou rychlost, nalepit se levým kolečkem na obrubník nefunkčního chodníku a doufat, že v protisměru nevyjede nikdo vysokou rychlostí. Podotýkám, že chodník je nefunkční již hodně let, ale pěší zvládne před autem uskočit. Dočkáme se vyřešení této situace?
Odpověděl: Ing. Oldřich Škrabal, Místostarosta | 20.11.2015 7:14:29
Přeji dobrý den,
oprava všech komunikací a chodníků čtvrti Drážné je součástí Akčního plánu rozvoje města Štramberka pro období let 2015-2018, který byl schválen na 5. zasedání Zastupitelstva města Štramberka dne 23.9.2015, usnesením číslo 62/5/ZM/2015. V akčním plánu je tato investiční akce naplánována na rok 2018. Pro jízdu v obci platí omezení rychlosti na 50 km/hod.

S pozdravem

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Úklid opravených komunikací na Drážném
stramberak3  |  22.10.2014 10:17:48
Dobrý den. Chápu, že po komunálních volbách máte na radici asi jiné (důležitější) starosti, nicméně budu touto cestou znova apelovat na to, aby došlo k očištění opravených cest od krycího štěrku. Všichni ti, co nepoužívají k své dopravě auto (chodci, cyklisté, motocyklisté,......) na to totiž netrpělivě čekají! Technologická lhůta 14-ti dnů už dávno vypršela (tryskování proběhlo 3.10.), takže opravdu netuším, na co dotyčná zhotovitelská firma čeká? Můžete mi, pane místostarosto, sdělit k tomuto bližší informace resp. uvést (přibližně) termín, kdy očištění cest skutečně dojde?
Odpověděl: Ing. Oldřich Škrabal, Místostarosta | 24.10.2014 12:48:19
Přeji dobrý den,
zametení přírodního drceného kameniva bude provedeno nejpozději do 31.10.2014.

S pozdravem

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
Stav komunikací na Drážném
stramberak3  |  6.10.2014 13:41:35
Dotaz směruji na činnost resp. nečinnost čistícího vozu, který naše město (s velkou pompou) zakoupilo už někdy před rokem. Po zimě ve čtvrti Drážné žádný úklid touto technikou neproběhl. Sice proběhlo nějaké ruční zametání cest, ale k těm nejhorším lokalitám se zametači nějak nedostali. Pro mne to pak znamenalo odvést po každém větším dešti 4-6 koleček štěrku, které se naplavily před barák z kopečka po totálně rozpadlé cestě. Nyní máme (konečně po 15-ti letech ježdění po tankodromu) cestu opravenou. Ke kvalitě prací "cestářské firmy" a k tomu, že měsíc po vyfrézování poškozených ploch, se nic u nás nedělo (i když počasí bylo příznivé), se raději nebudu vyjadřovat, protože to by výrazně překročilo limit této diskuse (a asi bych se neubránil i vulgárním výrazům).
No nic, budu věřit, že tento pátek (10.10.2014) přijede do naší čtvrti čistící vůz a uklidí ten posypový štěrk po té hrůze, která po "cestářích" minulý týden zůstala (oprava tryskovou metodou) !!!!
Odpověděl: Ing. Oldřich Škrabal, Místostarosta | 7.10.2014 9:39:12
Přeji dobrý den,
čistící vůz byl skutečně dodán k 30.10.2013, ale vzhledem k průtahům s podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu řivotního prostředí ČR mohl být využíván až k 31.03.2014.
Technologie opravy lokálních poruch tryskovou metodou je rozdělena do čtyř fází pracovního postupu:
1. očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním tlakovým vzduchem
2. postřik povrchu vozovky asfaltovým pojivem
3. nanesení vrstvy kameniva obaleného pojivem
4. posyp zastříknutého povrchu vozovky nebo nanesené asfaltové směsi kamenivem
Z hlediska dodržení technologického postupu není možné ihned drcené přírodní kamenivo zamést (zhotovitel firma ALPINE Bau CZ a.s. doporučuje dobu cca jeden až dva týdny).
Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že po uplynutí lhůty bude proveden úklid drceného kameniva.

S pozdravem

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
dotaz ohledně nedostatku dětí v zš
stepan.socha  |  17.6.2014 8:20:03
Dobrý den
Je možné aby vzniklo v příštích letech více tříd kategorie B?
z pozdravem 3těpán Socha
Odpověděl: Ing. Jan Socha | 24.7.2014 10:50:56
Dobrý den,
dotazu jsem příliš neporozuměl, proto by bylo vhodné jej formulovat přesněji na email starosta@stramberk.cz. Pokud se tazateli jedná o to, že je nyní málo žáků v ZŠ, a proto jsou v některých ročnících pouze jedny třídy, předpokládáme, že díky přetlaku dětí v MŠ se tato situace v budoucnu změní. Je to však otázka let. Pravidlo počtu žáků, kterým se mohou zřídit 2 třídy v ročníku Vám sdělí ředitelství ZŠ a MŠ Štramberk.
Mohu říct, že nás tato situace netěší. Není optimální, aby ve třídě bylo žáků kolem 30ti a snižoval se početní stav i kantorů, což klade nároky na kantory a ztrácí se individuální přístup, na druhé straně se snažíme vytvořit podmínky, aby žáci neodcházeli, ale přibývali (výstavba nových RD, zlepšování materiálně technického vybavení ZŠ atd.).
Ing. Jan Socha, starosta města Štramberka
Těžba na dole
Harabis  |  22.5.2014 13:07:10
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu byla zveřejněna informace na webu města ohledně rozšíření těžby a veřejného projednávání pouhý den před konáním projednávání?

Děkuji, Harabiš
Odpověděl: Ing. Jan Socha | 26.5.2014 11:43:17
Vážený pane,
tzv."veřejné projednání" Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) č.2 v dobývacím prostoru Štramberk I na ložiscích Štramberk a Štramberk - Na Peklách a schválení tvorby zákonné rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a na vypořádání důlních škod“ bylo určeno pro zastupitele, členy komise životního prostředí a komise regionálního rozvoje, dále pro některé zaměstnance MÚ Štramberk. Zastupitelstvo Města Štramberka totiž svým usnesením z 22.1.2014 nesouhlasilo se změnou dokumentace POPD a Obvodní báňský úřad v Ostravě řízení svým usnesením z 3.2.2014 přerušil do doby předložení kladného stanoviska obce. Ze zápisu z jednání představitelů Města s firmou Holcim (Česko) a.s. z 28.1.2014 vyplývá, kdo se může jednání zúčastnit. Jednalo se tedy spíše o rozšířený pracovní seminář pro zastupitele a osoby znalé problematiky POPD. Všechny zastupitele města, členy komisí a zaměstnance jsem na jednání 21.5.2014 pozval osobní pozvánkou dne 14.5.2014, kde jsem uvedl větu: “Uznáte-li za vhodné přizvat ze svého okolí osobu, jejíž konstruktivní připomínky v této oblasti by mohly být prospěšné, přizvěte ji na tuto akci“.
Zveřejnění pozvánky na webových stránkách města 20.5.2014 mělo být připomenutím pro pozvané, nikoliv pozváním široké veřejnosti.
O POPD nyní jednají příslušné komise, její závěry projedná Rada města a konečné stanovisko k POPD bude projednáno na veřejném jednání ZM 25.6.2014.
Ing. Jan Socha
Starosta města Štramberka
Bude se město starat o pořádek na cestě
MichaelCavro  |  26.10.2013 12:54:03
Dobrý den.Bydlíme u cesty a co se teď děje po nesmyslném zasypání děr štěrkem je děs?Proč to město neuklidí?Nebo bude proplácet úklid kolem domů,mytí oken a podobně.To bude na cestách ten štěrk až do doby než napadne sníh??S autem jsem byl na myčce a po půldenním stání asi víte,jak vypadá?Bude město tohle hradit??
Odpověděl: Ing. Oldřich Škrabal, Místostarosta | 29.10.2013 8:52:37
Přeji dobrý den,
technologie opravy lokálních poruch tryskovou metodou je rozdělena do čtyř fází pracovního postupu:
1. očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním tlakovým vzduchem
2. postřik povrchu vozovky asfaltovým pojivem
3. nanesení vrstvy kameniva obaleného pojivem
4. posyp zastříknutého povrchu vozovky nebo nanesené asfaltové směsi kamenivem
Z hlediska dodržení technologického postupu není možné ihned drcené přírodní kamenivo zamést (doporučená doba je cca jeden týden).
Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že tam, kde již byla provedena oprava lokálních poruch krytu vozovky v pátek 25.10.2013 bude proveden úklid drceného kameniva do čtvrtka 31.10.2013.

S pozdravem

Ing. Oldřich Škrabal, místostarosta města
komerční monitorovací lety
lucietumova  |  31.7.2013 12:22:13
vztahuje OZV města č. 4/2010 se na komerční monitorovací lety nad územím města? četně bývají provozovány i neděli
Odpověděl: Ing. Jan Socha | 28.8.2013 14:56:27
Dobrý den,
s Vaší otázkou doplněnou o OZV č.4/2010 města Štramberka jsem se dne 31.7.2013 obrátil na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Až budu znát odpověď, zveřejním ji.
S pozdravem
Ing. Jan Socha, starosta města Štramberka
Dne 28.8.2013 jsem obdržel odpověď, kterou v plném znění zde uvádím:
odbor dozoru a kontroly veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 94588-3/ODK-2013
Praha 28. srpna 2013
Město Štramberk
Vážený pan
Ing. Jan Socha
starosta města
pouze e-mailem na: starosta@stramberk.cz
Stanovisko Ministerstva vnitra k možnosti obcí ovlivnit četnost turistických letů nad
územím obce
Dne 31. července 2013 obdrželo Ministerstvo vnitra, které je příslušné
k výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek obcí dle § 123 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Váš dotaz
týkající se působnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané dle § 10 písm.
a) zákona o obcích. V žádosti o stanovisko jste uvedl, že Vaše město vydalo obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2010, která mimo jiné reguluje používání hlučných strojů
a zařízení v nevhodnou denní dobu. Příkladmo se dle vyhlášky jedná o zařízení typu
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, atd. V této souvislosti se
dotazujete, zda lze vyhlášku uplatnit též na komerční monitorovací lety prováděné
nad územím města.
Vaše otázka směřuje k regulaci činnosti, která se odehrává ve vzdušném
prostoru ČR. Tím se dle § 2 odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
v platném znění, rozumí prostor nad územím České republiky do výšky, kterou lze
využít pro letecký provoz. Podmínky užívání vzdušného prostoru vymezuje tentýž
zákon v § 44, který uvádí, že: „Vzdušný prostor České republiky je přístupný k létání
za podmínek stanovených tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána, a při dodržení pravidel létání, která stanovují postupy při létání ve
vzdušném prostoru. Pravidla létání stanoví prováděcí předpis.“
Podle § 44 odst. 3 platí, že Úřad pro civilní letectví může opatřením obecné
povahy vydaným podle správního řádu na dobu nezbytně nutnou nebo trvale omezit
nebo zakázat užívání vzdušného prostoru České republiky k létání nad určitými
oblastmi, a to z důvodu obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů
ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Úřad toto opatření vydává po dohodě
s Ministerstvem obrany a po projednání s osobou pověřenou výkonem státní správy
ve věcech sportovních létajících zařízení. Z vyhlášky Ministerstva dopravy
*MVCRX01KZ3MY*
MVCRX01KZ3MY
prvotní identifikátor
2
č. 108/1997 Sb., kterou se zákon o civilním letectví provádí, pak vyplývají konkrétní
oblasti, v nichž může být létání omezeno nebo zakázáno a dále též podmínky pro
omezení nebo zákaz létání (§ 44 odst. 6 zákona o civilním letectví ve spojení s § 15
vyhlášky).
Podle § 15 odst. 2 vyhlášky může Úřad zakázat užívání části vzdušného
prostoru nad územím, které vyžaduje trvalou nebo dlouhodobou ochranu. Trvalou
nebo dlouhodobou ochranu vyžadují území: a) národní kulturní památky Pražského
hradu, b) s výskytem objektů určených pro obranu státu, c) s výskytem objektů
jaderných zařízení, d) s výskytem objektů se zbrojní a chemickou výrobou
s nebezpečným provozem, e) s výskytem objektů určených pro kosmický výzkum,
f) zvlášť chráněná území podle zvláštních právních předpisů. Podle § 15 odst.
3 vyhlášky může Úřad na dobu nezbytně nutnou omezit užívání části vzdušného
prostoru nad územím, které vyžaduje ochranu. Za toto území vyhláška považuje:
a) území, v němž jsou prováděny letecké záchranné práce při mimořádných
událostech nebo jiných nebezpečích vyžadujících zajištění bezpečnosti zasahujících
letadel, b) území, o jehož ochranu požádá Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany
nebo Ministerstvo dopravy ve veřejném zájmu a z důvodů hodných zvláštního
zřetele.
Z výše vybraného textu zákona o civilním letectví a prováděcí vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb. vyplývá, že pravidla pro užívání vzdušného
provozu vymezuje především sám zákon s tím, že připouští, aby byla dále upravena
opatřením obecné povahy vydaným na jeho základě a v souladu s prováděcí
vyhláškou. Tím, že zákon umožňuje, aby byl vzdušný prostor (de facto ze všech
v úvahu připadajících důvodů) „dále regulován“ opatřením obecné povahy, které
vydává Úřad pro civilní letectví, vyjímá tuto otázku ze samostatné působnosti obce
a svěřuje ji naopak orgánu státní správy (§ 3 zákona). Z této skutečnosti lze dle
našeho názoru vyvodit, že obce nejsou oprávněny tomu, aby obecně závaznými
vyhláškami vydanými v samostatné působnosti regulovaly provádění komerčních letů
nad svým územím. Požadavek na úpravu využívání vzdušného prostoru lze ze
strany samospráv vznést přímo u Úřadu (jedná - li se o situaci uvedenou v § 15 odst.
2 vyhlášky) nebo prostřednictvím Ministerstva dopravy, půjde-li o případ uvedený
v § 15 odst. 3 písm. b) vyhlášky (tj. o veřejný zájem a důvody hodné zvláštního
zřetele). S Ministerstvem dopravy jakožto s gestorem zákona o civilním letectví lze
samozřejmě konzultovat i další otázky související s užíváním vzdušného prostoru.
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
Vyřizuje: Mgr. Petra Furková
tel. č.: 974 816 437
e-mail: petra.furkova@mvcr.cz
správní řízení Šmíra
lucietumova  |  31.7.2013 12:20:34
jsou rozsáhlé stavební úpravy na památkově chráněném objektu č.p. 216 na Plaňavě (vlastníkem je firma „kmotra“ Šmíry) řádně povoleny? zahájil již stavební úřad v této věci správní úkony? které a kdy zahájil? stavba není řádně označena jak to ukládá stavební zákon, stavební úřad na to opakovaně upozorňuji již od loňského roku, naposledy mi na komisi reg. rozvoje p. Lošák řekl, že neví co mi má k tomu říci a že řízení je neveřejné … ale stále bez jakéhokoliv výsledku
Odpověděl: Miroslav Lošák | 13.8.2013 14:49:48
K Vašemu dotazu můžu jen uvést, že odpověď jste dostala v dopise ze dne 16.5.2013 a také na jedné ze schůzí komise regionálního rozvoje. Stavební úřad vede v této věci příslušná řízení. Znovu Vás musím ale upozornit, že tato řízení, stejněš jako drtivá většina dalších řízení vedená dle stavebního zákona jsou neveřejná, stavební úřad nemůže komukoliv sdělovat soukromé informace účastníků řízení. Pokud chcete tyto soukromé informace znát, obraťte se na vlastníka nemovitosti.

M. Lošák
stavební úřad
odprodej obecního majetku
lucietumova  |  31.7.2013 12:19:25
proč jsou v usnesení RM č. 51/951 a ZM č. 15/208 u slova EKONOMICKY UVOZOVKY? která konkrétní osoba použila uvozovky a proč? má to význam slova zpochybnit? proč není v usneseních konkrétně uvedena i KONKURENČNÍ NABÍDKA? při odprodeji obecního majetku nebyla vybrána ekonomicky výhodnější nabídka 94.500 Kč - nebyl upřednostněn VEŘEJNÝ ZÁJEM, ale osobní zájem (člena ODS, patrně v nouzi, uplatňování pravicových principů trhu asi pro něj osobně neplatí) - nabídka 19.050 Kč
Odpověděl: Petra Filipová, Referent - majetek města | 2.8.2013 9:43:33
Dobrý den,

úvodem pro ty, kteří se neorientují v právní úpravě dispozic obecním majetkem, uvádím:
Obec se při nakládání s majetkem řídí zákonem č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích - § 38 a § 39.
Při prodeji nemovitostí se sjednává kupní cena ve výši ceny obvyklé v místě a čase – cena tržní. Odchylka od ceny obvyklé musí být vždy zdůvodněna. V konečné fázi o majetkové dispozici rozhoduje zastupitelstvo obce.
Proto město Štramberk před každou majetkovou dispozicí zajišťuje znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti, která je v případě prodeje nemovitosti i cenou kupní.
Pokud je v rámci projednávání prodeje nemovitosti podáno více žádostí s nabídkou na výši kupní ceny, či jsou učiněna vyjádření či připomínky k prodeji nemovitosti, jsou všechna tato podání předložena zastupitelstvu města k projednání před rozhodnutím o majetkoprávním úkonu.
Při výběru z nabídek je nutné, aby zastupitelstvo obce vybralo pro obec nejvýhodnější z nich. Pokud však existují legitimní důvody, lze vybrat i jinou, z ekonomického hlediska méně výhodnou nabídku. Těmito důvody jsou např. dlouhodobé užívání nemovitosti kupujícím, náprava majetkoprávních vztahů apod. Je vhodné, aby existence tohoto důvodu byla následně uvedena v usnesení o majetkoprávní dispozici, v zápise ze zasedání zastupitelstva obce či v podkladovém materiálu projednávané majetkové dispozice.
Konkrétně k prodeji pozemku, který pisatelka zpochybňuje, uvádím:
V rámci příprav prodeje pozemku byl vypracován znalecký posudek o obvyklé ceně pozemku, která byla i následně kupní cenou. Městu Štramberku byla učiněna konkurenční nabídka na výši kupní ceny, která byla spolu se všemi náležitostmi – podkladovými materiály – předložena zastupitelstvu města před rozhodnutím o majetkové dispozici. Zastupitelstvo města následně, jak si může i široká veřejnost přečíst v usnesení z 15. zasedání ZM, schválilo prodej pozemku za cenu dle posudku původním žadatelům, a to z důvodů, že se na pozemku nachází stavba ve vlastnictví kupujících, dále pozemek je dlouhodobě užíván těmito vlastníky stavby. Prodejem pozemku vlastníkům stavby na pozemku umístěné došlo k sjednocení vlastnických práv ke stavbě a pozemku touto stavbou zastavěného a tudíž k narovnání právních vztahů mezi stavbou a pozemkem.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětného pozemku bylo zcela v souladu se Zákonem o obcích.
Dále pro úplnost uvádím, že jsou dány zákonné podmínky pro obsah usnesení o majetkové dispozici, a to:
- projev vůle k majetkové dispozici (prodej, koupě, směna ….),
- identifikace předmětu majetkové dispozice (přesné údaje dle evidence KN),
- identifikace kupujícího (jméno, příjmení, bydliště),
- výše kupní ceny,
- odůvodnění majetkové dispozice, pokud byla učiněna výhodnější nabídka,
- pověření osoby (starosta či místostarosta obce) k podpisu kupní smlouvy.
Povinnost obce uvést v usnesení o majetkové dispozici výši konkurenční nabídky není zákonem dána. Tato informace byla uvedena v podkladovém materiálu projednávané majetkové dispozice.
I zde je nadmíru zřejmé, že ve vztahu k obsahu předmětného usnesení nedošlo k porušení Zákona o obcích.


Petra Filipová
referentka úseku správy majetku města
 
Hlášení rozhlasu Štramberské novinky Zpravodaj města Štramberka Otázky a odpovědi Virtuální prohlídka hrad Parkování ve městě
 
Štramberk

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

tel.: +420 558 840 600
e-mail: podatelna@stramberk.cz

ID datové schránky: ctjba9t

Úřední hodiny:

Stavební úřad, matrika
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
ostatní dny dle domluvy

Pokladna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt: 8.00–12.00

Podatelna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt, pá: 8.00–12.00

Další úřední hodiny

 
load