Město Štramberk

Vyhledávání

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace 

 1. Název
  Město Štramberk


 2. Důvod a způsob založení
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny ČR.


 3. Organizační struktura

  ikona souboruOrganizační řád
  ikona souboruOrganizační schéma
  ikona souboruSpolečné náplně úseků a oddělení
  ikona souboruVýklad zákona o obcích


 4. Kontaktní spojení, adresa úřadu

  Náměstí 9 
  74266 Štramberk
  Telefon: +420 558 840 600

  Úřední hodiny
  Stavební úřad
  Pondělí, středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Úterý, čtvrtek: 8.00 - 12.00 (odpoledne - na základě předchozích domluv)

  Matrika, evidence obyvatel
  Pondělí, středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 
  (v ostatní dny po domluvě)

  Pokladna
  Pondělí, středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Úterý, čtvrtek: 8.00 - 12.00

  Podatelna
  Pondělí, středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
  Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 12.00

  Oddělení technické správy - bytové hospodářství 
  Pondělí: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 
  Středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 


 5. Bankovní spojení
  ČS, a.s., pobočka Kopřivnice
  č.ú.: 19-1765166349/0800


 6. IČ obce
  00298468


 7. DIČ
  CZ00298468

 8. Dokumenty
  rozpočet, výkazy, závěrečný účet

 9. Žádosti o informace

  Formulář: ikona souboruŽádost o poskytnutí informace 

 10. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Náměstí 9, 742 66 Štramberk.
  Dále písemně na adresu úřadu:

  Městský úřad Štramberk
  příslušný odbor
  Náměstí 9
  742 66 Štramberk

  Další možností je elektronická pošta a to přes e-mailovou adresu elektronické podatelny: podatelna@stramberk.cz

  ikona souboruZákon č. 106/1999 Sb. ,
  o svobodném přístupu k informacím

  stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací uvedený v §5 tohoto zákona. Přesnou
  struktury zveřejňovaných informací pak stanovuje ikona souboruVyhláška č. 442/2006 Sb. 


  Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.


   
 11. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost lze podat
  • Osobně na Městkém úřadě Štramberk v úředních dnech a hodinách
  • Telefonicky na čísle +420 558 840 600
   Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
  • Formulář písemné žádosti můžete doručit:

  a) Elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@stramberk.cz

  b) Poštou na adresu: Městský úřad Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

  Podání lze také předat na technickém nosiči dat (CD-ROM apod.) na hlavní podatelně MěÚ Štramberk, v úředních hodinách.

  Podání nemohou obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány.
  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností


 12. Opravné prostředky
  (Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu
  o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
  souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře
  a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.ikona souboruOpravné prostředky
 13. Formuláře
  ke stáhnutí
 14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  ikona souboruPříručka pro obyvatele města Štramberk, jak se chovat při mimořádných událostech

 15. Nejdůležitější předpisy

  Městský úřad se řídí těmito základními předpisy:

  zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

  zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  Vyhlášky a nařízení

  Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva města, rady města, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech

  Jmenované zákony jsou k dispozici na Městském úřadě Štramberk

  Zákon 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozd. úprav


 16. Sazebník úhrad za poskytování informací

  ikona souboruSazebník úhrad za poskytování informací


 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  ikona souboruVýroční zpráva za rok 2002
  ikona souboruVýroční zpráva za rok 2003

 18.  
 19. Seznam organizací 
 20.  
  Statistické údaje
   
  Ulice 
  | BAŘINY | BĚLOHORSKÁ | DOLNÍ | DOLNÍ BAŠTA | DRÁŽNÉ | HORNÍ BAŠTA | HORNYCHOVICE | HRANIČKY | JAROŇKOVA | K OČNÍMU | KOPEC | KOZINA | LIBOTÍN | NÁDRAŽNÍ| NÁMĚSTÍ | NOVOJIČÍNSKÁ | PÍSKOVNA | PLAŇAVA | POD PALÁRNOU | ŠŇŮRKOVÁ | TAMOVICE | VRCHNÍ CESTA | ZAULIČÍ | ZÁVIŠICKÁ |

 

7.10.2012 16:15:45 | přečteno 7399x | petra.dobeckova
 
Hlášení rozhlasu Štramberské novinky Zpravodaj města Štramberka Otázky a odpovědi Virtuální prohlídka hrad Parkování ve městě
 
Štramberk

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

tel.: +420 558 840 600
e-mail: podatelna@stramberk.cz

ID datové schránky: ctjba9t

Úřední hodiny:

Stavební úřad, matrika
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
ostatní dny dle domluvy

Pokladna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt: 8.00–12.00

Podatelna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt, pá: 8.00–12.00

Další úřední hodiny

 
load