Město Štramberk

Vyhledávání

Doprava

Systém parkování v centru a v okolí města Štramberka.

Mapa parkovišť s GPS souřadnicemi zde

Parkoviště

PARKOVIŠTĚ

Tento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č.3 na záchytných parkovištích : Horečka, Základní škola, Oční, Sokolovna (autobusy).

Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 11a s dodatkovou

tabulkou, která informuje o provozní době a ceně placeného parkování. V rámci provozní doby parkoviště je řidič povinen ihned po zaparkování zaplatit a obdržený parkovací lístek umístit viditelně za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím lístku.

Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je parkování na těchto parkovištích bezplatné.

Parkoviště s parkovacím kotoučem

PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

Tento sytém parkování můžete využít ve vymezené oblasti č.1 na ulici Náměstí, ve vymezené oblasti č.2 na ulicích Zauličí, Dolní Bašta.

Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 13b s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době a maximální době parkování.

V rámci provozní doby parkoviště je řidič povinen ihned po zaparkování nastavit na parkovacím kotouči dobu příjezdu a v průběhu doby parkování nesmí s kotoučem již nijak manipulovat. Parkovací kotouč je řidič povinen viditelně umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím kotouči.

Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách je parkování na těchto parkovištích povoleno pro držitele rezidentní karty.

Parkovací kotouč je možné zakoupit v kanceláři Městského informačního centra Štramberk, Zauličí 456, 742 66 Štramberk, tel: 558 840 617

Rezidentní a abonentní parkování

REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ

Tento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č.1 na ulici Kopec,  Náměstí  a ve vymezené oblasti č.2 na ulici Zauličí, Dolní Bašta.

Parkoviště ve vymezených oblastech města č.1 a 2. jsou označena dodatkovou tabulkou E 12 „Rezidenti a abonenti s kartou Městskéhu úřadu Štramberk“

Řidič je povinen ihned po zaparkování rezidentní nebo abonentní kartu umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovací kartě.

Rezidentní karta 2013Rezidentní parkování:

Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Štramberka je povoleno stání vozidel provozovaných pouze fyzickými osobami, které mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníky nemovitostí ve vymezené oblasti a kteří jsou držiteli rezidentní karty.
Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit: občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla žadatele (velký technický průkaz), čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost umístit vozidlo na svém vlastním pozemku, případně jiném pozemku ve vymezených oblastech města Štramberka č.1 a č.2.

Každému žadateli mohou být vydány maximálně dvě parkovací karty, přenosné na číslo popisné nemovitosti, v souladu s platnými právními předpisy. 

Abonentní karta 2013Abonentní parkování:

Na výše uvedených ulicích v jednotlivých oblastech města Štramberka je povoleno stání vozidel provozovaných pouze fyzickými či právnickými osobami za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, které mají sídlo, provozovnu nebo místo podnikání ve vymezené oblasti, a které jsou držitelem abonentní karty.

Pro výdej abonentní karty musí žadatel předložit: občanský průkaz, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku čí jiný doklad o existenci sídla, místa podnikání nebo provozovny ve vymezené oblasti města; osvědčení o registraci vozidla žadatele (velký technický průkaz), čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost umístit vozidlo na svém vlastním pozemku, případně jiném pozemku ve vymezených oblastech města Štramberka č.1 a č.2.

Každému žadateli může být vydáno více parkovacích karet (dle kapacity parkovacích míst), a to jako karty přenosné, v souladu s platnými právními předpisy.

Rezidentní a abonentní parkování

TRVALE VYHRAZENÁ PARKOVACÍ MÍSTA

Tento systém parkování můžete využít ve vymezené oblasti města č.1 na ulici Náměstí.

Parkoviště ve vymezené oblasti města č.1  je označeno dodatkovou tabulkou E 12 „Pro objekt …….“

Vyhrazené trvalé parkovací místo je řešeno Obecně závaznou vyhláškou města Štramberka č. 12/2010 ze dne 20.12.2010.

ikona souboruVymezená oblast č. 1 a 2 rezidentní, abonentní parkování, parkování s parkovacím kotoučem

ikona souboruVymezená oblast č. 3 Parkoviště - mapa

ikona souboruPodmínky pro vydávání parkovacích karet

ikona souboruCeník

ikona souboruŽádost o vydání rezidentní karty pro rok 2017

ikona souboruŽádost o vydání abonentní karty pro rok 2017

ikona souboruŽádosti o parkovací karty na rok 2017 - informace

Veřejné projednání záměru zřízení parkoviště u Staré školy 2. 5. 2013

Veřejné projednání návrhu řešení dopravní situace ve Štramberku - 5. 3. 2012

Projednání dopravní studie města Štramberka - 19. 9. 2011

25.10.2012 14:21:32 | přečteno 7954x | andrea.hlavkova
 
Hlášení rozhlasu Štramberské novinky Zpravodaj města Štramberka Otázky a odpovědi Virtuální prohlídka hrad Parkování ve městě
 
Štramberk

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

tel.: +420 558 840 600
e-mail: podatelna@stramberk.cz

ID datové schránky: ctjba9t

Úřední hodiny:

Stavební úřad, matrika
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
ostatní dny dle domluvy

Pokladna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt: 8.00–12.00

Podatelna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt, pá: 8.00–12.00

Další úřední hodiny

 
load